Trade Setup: GBP/USD Daily 12/07/2012

Chúng ta thấy GU có sự xuất hiện của mẫu hình Bearish Fakey với sự xuất hiện của Pin Bar hôm nay. Mặc dù không phải là Tín hiệu tốt nhất vì thị trường đang sideway. Gía có thể đi xuống nhiều hơn nếu giá có thể Break Down qua khỏi cây nến mẹ trước đó, cũng là vùng support xung quanh 1.5460.


Vào lệnh khi giá hồi lên được khoảng 50% của cây pin bar có thể cho ta đặt SL ngắn và tỷ lệ risk reward tốt.

Next support: 1.5400 và long-tern support xung quanh 1.5270.

Sưu tầm bởi Vnrebates.net

x Bitcoin