Trade Setup: Oil Daily 13/08/2012

Cuối tuần trước, đồ thị Daily của Dầu đã tạo thành mẫu hình Fakey với cay Pin Bar rất đẹp và đây là tín hiệu tốt để mong đợi giá có thể lên mạnh khi Break qua đỉnh của cây Pin Bar này


Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin