Trade Setup: XAU/USD Daily 24/8/2012

Gold đã có một sự bùng nổ đi lên trong những ngày qua, và chúng ta sẽ xem xét tín hiệu Price Action để mua vào khi giá trở lại gần mức Support $1630.00 – $1640.00


Sưu tầm bởi Vnrebates.net
x Bitcoin