• 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Đối với Vàng, chúng tôi đang tìm kiếm tín hiệu bán gần mức kháng cự ngắn hạn 1.105,00. Quan điểm này vẫn chờ vào tương lai, nhưng nếu giá phá vỡ một cách thuyết phục lên qua mức đó, chúng tôi sẽ xem xét để bán khi giá lên gần mức kháng cự chính tại 1.140,00-1150,00
 • 28-02-19
  Dầu thô tiếp tục xu hướng giảm và chúng tôi vẫn rất bi quan về thị trường này và tìm cách để bán. Chúng tôi đã đánh dấu các mức kháng cự quan trọng trên biểu đồ dưới đây
 • 28-02-19
  Giá cả của GBPUSD tất cả phụ thuộc vào mức hỗ trợ chính thấp tại 1.5330; nếu giá giữ ở trên mức này thì chúng ta mong đảo ngược tình thế, giá đi lên nữa.
 • 28-02-19
  Theo cảm giác của chúng tôi về USDJPY, chúng tôi vẫn rất lạc quan về cặp tiền tệ này và pullbacks vẫn là một cơ hội để mua vào. Chúng ta có thể xem các đường EMA 8 ngày và 21 ngày như đã thấy trên biểu đồ dưới đây, tìm kiếm tín hiệu giá để mua vào, đây vẫn là chiến lược trong tương lai.
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Với vàng, chúng tôi đang tìm kiếm giá đi lên vào vùng kháng cự giữa 1.140,00-1150,00 và tạo một tín hiệu bán chắc chắn trên biểu đồ 4 giờ, 1 giờ hoặc daily, vì xu hướng giảm tổng thể vẫn còn nguyên vẹn.
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
 • 28-02-19
  Cập nhật các tín hiệu giao dịch Forex, Vàng hàng ngày tại Vnrebates.net và nhận được dịch vụ Forex Rebates chuyên nghiệp tại Việt Nam
x Bitcoin