Bond là gì? Xác định giá trị của Bond dựa trên mối quan hệ Bond và lãi suất

VNREBATES
09.10.2020, 17:30 16 phút đọc

Thông thường khi có thông tin cắt giảm lãi suất, thị trường trái phiếu trở nên sôi động hơn. Tại sao? Vì thị trường trái phiếu có xu hướng di chuyển ngược với lãi suất, trái phiếu sẽ giao dịch giảm giá khi lãi suất tăng và tăng giá khi lãi suất giảm. Cùng tìm hiểu trái phiếu – bond là gì và những kiến thức liên quan.

Bond la gi - Dac diem cua Bond

Bond là gì?

1. Kiến thức trader nên nắm về Bond là gì?

1.1 Định nghĩa Bond là gì?

Khái niệm bond là gì thường bị trader nhầm lẫn vì không biết nếu nắm loại chứng khoán này thì mình là người đi vay (borrower/ debtor) hay cho vay (lender). Bài viết này giúp bạn gỡ bỏ những điểm thắc mắc về công cụ đầu tư tài chính này.

Bond là gì? Bond, hay trái phiếu là một công cụ thu nhập cố định thể hiện khoản cho vay của nhà đầu tư đối với người vay – người phát hành trái phiếu. Trái phiếu thường được phát hành bởi các công ty (corporate bonds – trái phiếu doanh nghiệp), thành phố, tiểu bang (municipal bonds – trái phiếu đô thị) và chính phủ (goverment bonds – trái phiếu chính phủ) có chủ quyền để tài trợ cho các dự án và hoạt động. Chủ sở hữu của trái phiếu hay trái chủ là nhà đầu tư trái phiếu của tổ chức phát hành.

Như vậy, nếu bạn nắm giữ 1 bond, thì điều đó có nghĩa là bạn đang cho tổ chức phát hành bond đó vay.

Chi tiết trái phiếu bao gồm các phần chính:

 • Mệnh giá trái phiếu hay khoản vay.
 • Ngày kết thúc khi tiền gốc của khoản vay đáo hạn được trả cho trái chủ
 • Các điều khoản cho các khoản thanh toán lãi (coupon): thay đổi hoặc cố định được thực hiện bởi người vay, thường lãi coupon cao hơn gửi tiết kiệm (savings), nhưng thấp hơn lợi nhuận vào đầu tư chứng khoán, hay giao dịch forex có sử dụng đòn bẩy tài chính với mức rủi ro cao hơn.
 • Các điều khoản khác: mua lại, được chuyển đổi hay không, và được giao dịch trao đổi với nhà đầu tư khác….

Ngoài ra trên thị trường tài chính, bond còn có 1 nghĩa khác. Đó chính là 1 sự cam kết. Ví dụ như Surety Bond hay Indemnity Bond, là cam kết bảo lãnh phổ biến trong thị trường bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ thay thế phát triển thực hiện hành động sửa chữa nếu cần, để hoàn thành dự án nếu nhà thầu phá sản. 

1.2. Đặc điểm chính cần nắm của Bond là gì?

Bond la gi

Bond là gì? Đặc điểm của bond

Hầu hết các trái phiếu có một số đặc điểm cơ bản phổ biến bao gồm:

 • Mệnh giá là số tiền mà trái phiếu sẽ có giá trị khi đáo hạn; đây cũng là số tiền tham chiếu mà nhà phát hành trái phiếu sử dụng khi tính toán các khoản thanh toán lãi. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua một trái phiếu với giá $1.090 và một nhà đầu tư khác mua cùng một trái phiếu sau đó khi nó được giao dịch với mức chiết khấu 980. Khi trái phiếu đáo hạn, cả hai nhà đầu tư sẽ nhận được mệnh giá 1.000 đô la của trái phiếu.
 • Lãi suất coupon là lãi suất mà nhà phát hành trái phiếu sẽ trả theo mệnh giá của trái phiếu trong 1 kỳ, được biểu thị bằng phần trăm. Ví dụ: lãi suất coupon 5% 1 năm có nghĩa là trái chủ sẽ nhận được 5% x $ 1000 mệnh giá = $ 50 mỗi năm.
 • Ngày coupon là ngày mà nhà phát hành trái phiếu sẽ thực hiện thanh toán lãi. Thanh toán có thể được thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng tiêu chuẩn là thanh toán giữa năm.
 • Ngày đáo hạn là ngày trái phiếu sẽ đáo hạn và nhà phát hành trái phiếu sẽ trả cho trái chủ mệnh giá của trái phiếu.
 • Giá phát hành là giá mà tại đó nhà phát hành trái phiếu ban đầu bán trái phiếu.

Hai đặc điểm: chất lượng tín dụng trái phiếu và thời gian đáo hạn là các yếu tố quyết định chính của lãi suất trái phiếu.

 • Nếu công ty phát hành có xếp hạng tín dụng kém, rủi ro vỡ nợ sẽ lớn hơn và các trái phiếu này phải trả lãi nhiều hơn.
 • Trái phiếu có thời gian đáo hạn rất dài cũng thường phải trả lãi suất cao hơn. Khoản coupon cao hơn này là do các trái chủ tiếp xúc nhiều hơn với rủi ro lãi suất và lạm phát trong một thời gian dài.

Xếp hạng tín dụng cho một công ty và trái phiếu của công ty được tạo ra bởi các tổ chức xếp hạng tín dụng như Standard và Poor, Moody, và Fitch Rating. Các tổ chức này cũng thường xuyên cập nhật review của mình để phù hợp với hiện trạng tổ chức phát hành. 

Trái phiếu chất lượng cao nhất được gọi là “investment grade”, và bao gồm trái phiếu được phát hành bởi chính phủ Hoa Kỳ (US Goverment Bonds) và các công ty rất ổn định, giống như công ty cung cấp dịch vụ tiện ích.

Trái phiếu không được coi là “investment grade”, nhưng không có nguy cơ vỡ nợ, được gọi là trái phiếu có lãi suất cao, hay “high yield” hoặc “junk”. Những trái phiếu này có rủi ro vỡ nợ cao hơn trong tương lai và các nhà đầu tư yêu cầu thanh toán phiếu lãi cao hơn để bù đắp cho rủi ro đó.

Trái phiếu và danh mục đầu tư trái phiếu sẽ tăng hoặc giảm giá trị khi lãi suất thay đổi. Độ nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường lãi suất được gọi là “duration”- dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là “thời hạn”. Việc sử dụng “duration”thời hạn trong bối cảnh này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư trái phiếu mới bởi vì nó không đề cập đến khoảng thời gian trái phiếu có trước khi đáo hạn. Thay vào đó, “duration” mô tả giá trái phiếu sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu với sự thay đổi của lãi suất.

Ngoài ra, bạn nên biết được khái niệm yield bond là gì, để nắm vững được công cụ đầu tư này. Yield là thu nhập hoặc lợi tức nhận được từ một khoản đầu tư khi nắm giữ nó, thường là dưới hình thức trả lãi hoặc cổ tức. Yield là một trong những lợi nhuận được tính vào 1 khoản đầu tư, bên cạnh việc lãi/ lỗ khi đóng 1 vị thế. Dĩ nhiên, yield càng cao thì khoản đầu tư đó càng mang lại lợi suất cao.

Yield trái phiếu có thể được đưa ra theo tỷ lệ % của giá trái phiếu khi được phát hành, tỷ lệ % của giá hiện tại của trái phiếu hoặc ước tính lãi suất trái phiếu sẽ là bao nhiêu nếu được giữ đến ngày đáo hạn.

2. Tổ chức phát hành Bond

Chính phủ (ở tất cả các cấp) và các công ty thường sử dụng trái phiếu để vay tiền. Chính phủ cần tài trợ cho đường xá, trường học, hoặc cơ sở hạ tầng khác, đồng thời chi phí bất ngờ của chiến tranh cũng có thể đòi hỏi phải gây quỹ.

Tương tự, các tập đoàn kinh tế thường sẽ vay để phát triển kinh doanh, mua tài sản và thiết bị, để thực hiện các dự án có lợi nhuận, để nghiên cứu và phát triển hoặc thuê nhân viên. Vấn đề mà các tổ chức lớn gặp phải là họ thường cần nhiều tiền hơn nhiều so với ngân hàng có thể cho vay.

Trái phiếu cung cấp một giải pháp bằng cách cho phép nhiều nhà đầu tư cá nhân đảm nhận vai trò của người cho vay. Hơn nữa, thị trường cho phép người cho vay bán trái phiếu của mình cho các nhà đầu tư khác hoặc mua trái phiếu từ các cá nhân khác sau khi tổ chức phát hành ban đầu huy động vốn.

3. Cơ chế hoạt động của Bond là gì?

Nhiều trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ được giao dịch công khai; trong khi những loại khác chỉ được giao dịch trên thị trường không chính thức (OTC) hoặc giữa người vay và người cho vay.

Khi các công ty hoặc các tổ chức khác cần huy động tiền để tài trợ cho các dự án mới, duy trì hoạt động liên tục hoặc tái cấp vốn các khoản nợ hiện có, họ có thể phát hành trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư.

Người vay (tổ chức phát hành) phát hành một trái phiếu bao gồm các điều khoản của khoản vay, các khoản thanh toán lãi sẽ được thực hiện và thời gian mà các khoản vay (tiền gốc của trái phiếu) phải được trả lại (ngày đáo hạn).

Khoản thanh toán lãi (coupon) là một phần lợi nhuận mà các trái chủ kiếm được khi cho vay tiền của họ cho tổ chức phát hành. Lãi suất xác định thanh toán được gọi là lãi suất coupon.

Giá ban đầu của hầu hết các trái phiếu thường được đặt ngang bằng, thường là 100 đô la hoặc 1.000 đô la mệnh giá trên mỗi trái phiếu riêng lẻ.

Giá thị trường thực tế của trái phiếu phụ thuộc vào một số yếu tố:

 • chất lượng tín dụng của tổ chức phát hành,
 • thời gian cho đến khi hết hạn
 • và lãi suất coupon so với môi trường lãi suất chung tại thời điểm đó.

Mệnh giá của trái phiếu là những gì sẽ được trả lại cho người vay sau khi trái phiếu đáo hạn.

Hầu hết các trái phiếu có thể được bán bởi các trái chủ ban đầu cho các nhà đầu tư khác sau khi chúng được phát hành. Nói cách khác, một nhà đầu tư trái phiếu không phải giữ một trái phiếu cho đến ngày đáo hạn của nó. Thông thường, trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành mua lại nếu lãi suất giảm, hoặc nếu tín dụng vay của tổ chức phát hành đó đã được cải thiện, và tổ chức đó có thể phát hành lại trái phiếu mới với chi phí thấp hơn.

4. Bond là gì: Các loại bond chính trên thị trường

Ngoại trừ khái niệm bond là gì thường bị trader nhầm lẫn vì không biết nếu nắm cổ phiếu thì mình là người đi vay hay cho vay, có nhiều thuật ngữ về loại trái phiếu cũng làm không ít trader đau đầu. Trái phiếu có nhiều loại khác nhau, có thể được phân loại theo nhiều cách:

Trái phiếu zero-coupon, không thanh toán lãi và thay vào đó được phát hành với giá chiết khấu (discount) so với mệnh giá. Lợi nhuận sẽ được tạo ra sau khi trái chủ được thanh toán toàn bộ mệnh giá lúc trái phiếu đáo hạn. Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (US Government Treasury Bond) là trái phiếu không trả lãi zero-coupon.

Trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) là công cụ nợ với tùy chọn đi kèm quyền chọn (option) cho phép các trái chủ chuyển đổi nợ thành cổ phiếu (vốn chủ sở hữu) tại một số thời điểm, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định như giá cổ phiếu.

Ví dụ, một công ty cần vay 1 triệu đô la để tài trợ cho một dự án mới. Họ có thể vay bằng cách phát hành trái phiếu với lãi coupon 12% đáo hạn sau 10 năm. Tuy nhiên, nếu họ biết rằng có một số nhà đầu tư sẵn sàng mua trái phiếu với lãi coupon 8% cho phép họ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu nếu giá cổ phiếu tăng trên một giá trị nhất định, họ có thể muốn phát hành trái phiếu đó.

Trái phiếu chuyển đổi có thể là giải pháp tốt nhất cho công ty vì họ sẽ có khoản thanh toán lãi thấp hơn trong giai đoạn đầu của dự án. Nếu các nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu của họ, các cổ đông khác sẽ bị pha loãng, nhưng công ty sẽ không phải trả thêm tiền lãi hay tiền gốc của trái phiếu.

Callable bond- Trái phiếu có thể thu hồi lại bởi tổ chức phát hành trước khi nó đáo hạn. Giả sử rằng một công ty đã vay 1 triệu đô la bằng cách phát hành trái phiếu với phiếu lãi 10% đáo hạn trong 10 năm. Nếu lãi suất giảm (hoặc xếp hạng tín dụng của công ty cải thiện) vào năm thứ 5 khi công ty có thể vay 8%, họ sẽ gọi hoặc mua lại trái phiếu từ các trái chủ để lấy số tiền gốc và phát hành lại trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn.

Callable bond rủi ro hơn cho trái chủ vì trái phiếu có được quyền chọn (option) được thu hồi lại trái phiếu khi nó tăng giá trị. Lưu ý rằng, khi lãi suất giảm, giá trái phiếu tăng. Bởi vì điều này, trái phiếu có thể thu hồi không có cùng giá trị với trái phiếu không thể thu hồi với cùng kỳ hạn, xếp hạng tín dụng và lãi suất coupon.

Puttable BondTrái phiếu có quyền chọn bán, là trái phiếu đi kèm với quyền chọn bán (put option) cho phép các trái chủ bán trái phiếu lại cho công ty trước khi nó đáo hạn. Điều này rất có giá trị đối với các nhà đầu tư lo lắng rằng trái phiếu có thể giảm giá trị, hoặc nếu họ nghĩ rằng lãi suất sẽ tăng và họ muốn lấy lại tiền gốc trước khi trái phiếu giảm giá trị.

Nhà phát hành trái phiếu bao gồm một quyền chọn bán có lợi cho các trái chủ để đổi lấy lãi suất coupon thấp hơn hoặc chỉ để tạo động lực thúc đẩy trái chủ mua trái phiếu.

Một trái phiếu có quyền chọn bán– puttable thường giao dịch với giá trị cao hơn (premium – giá cao hơn mệnh giá) so với trái phiếu không có quyền chọn bán nhưng có cùng mức xếp hạng tín dụng, kỳ hạn và lãi suất coupon vì nó có giá trị hơn đối với các trái chủ.

Bond la gi

Bond là gì

Sự kết hợp có thể của các quyền chọn và quyền chuyển đổi trong một trái phiếu là vô tận. Có một tiêu chuẩn khắt khe đối với mỗi quyền này và một số trái phiếu sẽ chứa nhiều hơn một loại quyền chọn tùy chọn có thể khiến việc so sánh trở nên khó khăn. Thông thường, các nhà đầu tư cá nhân dựa vào các chuyên gia trái phiếu để chọn trái phiếu riêng lẻ hoặc quỹ trái phiếu đáp ứng mục tiêu đầu tư của họ.

5. Ví dụ về trái phiếu thực tế

Trong khi các chính phủ phát hành rất nhiều trái phiếu, trái phiếu doanh nghiệp có thể được mua từ các công ty môi giới/ broker. Nếu bạn quan tâm đến khoản đầu tư này, bạn sẽ cần chọn một nhà môi giới/ broker.

Thực tế, trái phiếu do một doanh nghiệp hoặc tổ chức nước ngoài phát hành, nhưng vẫn có thể thiết lập mệnh giá bằng đồng USD (không phải đồng tiền của quốc gia đó). Cổ phiếu này được phát hành và giao dịch tại Mỹ, và được gọi là Trái phiếu Yankee (Yankee Bond).

Bởi vì trái phiếu lãi suất cố định sẽ trả cùng một tỷ lệ phần trăm mệnh giá của nó theo thời gian, giá thị trường của trái phiếu sẽ dao động khi lãi coupon đó trở nên hấp dẫn hơn hoặc ít hấp dẫn hơn so với lãi suất hiện hành.

Ví dụ, một trái phiếu được phát hành (issued) với lãi suất coupon là 5% và mệnh giá $1.000. Các trái chủ sẽ được trả 50 đô la thu nhập lãi hàng năm (hầu hết các coupon trái phiếu được chia làm một nửa và được thanh toán giữa năm). Miễn là không có gì khác thay đổi trong môi trường lãi suất, giá của trái phiếu sẽ duy trì ở mệnh giá của nó.

 • Nếu lãi suất bắt đầu giảm và trái phiếu tương tự hiện được phát hành với phiếu lãi 4%, trái phiếu ban đầu đã trở nên có giá trị hơn. Các nhà đầu tư muốn có lãi suất coupon cao hơn sẽ phải trả thêm tiền cho trái phiếu cũ. Giá tăng sẽ khiến tổng lợi nhuận của trái phiếu giảm xuống 4% cho các nhà đầu tư mới vì họ sẽ phải trả một khoản tiền cao hơn mệnh giá để mua trái phiếu.
 • Nếu lãi suất tăng và lãi suất coupon cho trái phiếu tương tự tăng lên 6%, thì lãi coupon 5% không còn hấp dẫn. Giá trái phiếu sẽ giảm và bắt đầu bán giảm giá so với mệnh giá cho đến khi lợi nhuận hiệu quả của nó là 6%.

Thị trường trái phiếu có xu hướng di chuyển ngược với lãi suất vì trái phiếu sẽ giao dịch giảm giá khi lãi suất tăng và tăng giá khi lãi suất giảm.

Hi vọng bạn đã nắm vững khái niệm trái phiếu – bond là gì và cách thị trường này vận hành. Mọi thắc mắc, xin vui lòng comment, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo investopiababypip

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều