Currency Analyst   VnRebates Team

Fast and Furious với chỉ báo AC

Chỉ báo kỹ thuật của loại dao động này là một phần của tất cả các nền tảng giao dịch phổ biến và được hiển thị dưới dạng biểu đồ màu trong một cửa sổ bổ sung. Có các tùy chọn không chuẩn cho AC đặt biểu đồ trực tiếp vào biểu giá.

Accelerator Decelerator (AC): cách kiểm soát áp lực của người chơi trên thị trường một cách hiệu quả

Chỉ báo Accelerator Decelerator (AC)- Gia tốc Giảm tốc là sự tiếp nối hợp lý của Awesome Oscillator (AO) của Bill Williams và thực hiện ý tưởng giá sẽ thay đổi trước khi thị trường thay đổi xu hướng.

Trước mỗi đợt đảo chiều xu hướng, giá sẽ giảm dần gia tốc theo xu hướng hiện tại, nghĩa là khi giá giảm dần độ tăng trong thị trường giá lên, và ngược lại giá giảm dần độ giảm trong thị trường giá xuống. Do đó, các trader cần ước tính gia tốc («+» hoặc «-»), tại thời điểm phân tích thường tiến dần về 0.

Logic và mục đích của AC

Accelerator Decelerator (AC) – chỉ báo thể hiện gia tốc thực tế:

Trước khi đảo chiều, biểu đồ AC histogram sẽ cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm (thường cho thấy chậm), giá không còn tạo ra các đỉnh-đáy mới, trước khi AC cho thấy một xu hướng đảo chiều mạnh được củng cố.

Đường trung tâm của chỉ báo – mức độ tăng tốc của giá được cân bằng với động lực của thị trường.

Theo chiến lược lợi nhuận của tác giả :

Nếu biểu đồ AC lớn hơn zero (dương) và:

 • AC Tăng – xu hướng tăng mạnh (người mua mạnh hơn, giá sẽ dễ dàng tăng hơn);
 • AC Giảm – xu hướng tăng yếu, có khả năng đi sideway hoặc đảo chiều;

Nếu biểu đồ AC nhỏ hơn zero (âm) và:

 • AC giảm – xu giảm tăng mạnh (người bán mạnh hơn, giá sẽ dễ dàng giảm hơn);
 • AC tăng – xu hướng giảm yếu, có khả năng đi sideway hoặc đảo chiều;

Cách tính AC

Chỉ báo Accelerator Decelerator tiêu chuẩn sử dụng khái niệm về giá trung bình (giá trung bình) của thanh hiện tại:

(Cao + Thấp) / 2 (1)

Trong một số nguồn sử dụng cách tính giá đóng cửa được bao gồm trong tính toán trung bình:

(Cao + Thấp + Đóng) / 3 (2)

Người ta cho rằng giá như vậy hợp lý hơn cách sử dụng giá trung bình, tuy nhiên, cả hai cách đều phản ánh động lực tương tự nhau. Khái niệm về giá trung bình được sử dụng thường xuyên để tính toán hơn nhiều.

Sau khi xác định được giá – theo (1) hoặc (2), thì bước tiếp theo cần tính trung bình động nhanh trong 5 giai đoạn – MA (5), kế hợp với trung bình động chậm trong 34 giai đoạn – MA (34). Sự kết hợp các giá trị MA này cung cấp dữ liệu để tạo ra chỉ báo Awesome Oscillator (AO).

Hơn nữa, để tăng cường các đặc tính chỉ báo AO, tác giả đã tính toán sự khác biệt giữa giá trị của biểu đồ của chỉ số AO và trung bình di chuyển của MA (5) – và sau đó chúng ta có dữ liệu cho bộ chỉ báo Accelerator Decelerator (AC).

Việc tính toán dưới dạng công thức:

Giá trung bình = (Cao + Thấp) / 2, (hoặc giá trung bình= (Cao + Thấp + Đóng) / 3);

AO = MA (Giá trung bình; 5) −MA (Giá trung bình; 34),

AC = AO − MA (AO; 5).

Kiểm soát các tham số

Chỉ báo kỹ thuật của loại dao động này là một phần của tất cả các nền tảng giao dịch phổ biến và được hiển thị dưới dạng biểu đồ màu trong một cửa sổ bổ sung. Có các tùy chọn không chuẩn cho AC đặt biểu đồ trực tiếp vào biểu giá.

Hầu hết các thang màu đỏ-xanh truyền thống thường được áp dụng cho biểu đồ, nhưng người giao dịch có thể độc lập chọn một bảng màu theo ý thích. Sự dịch chuyển lên trên hay đi xuống dưới đường 0 thể hiện xu hướng hiện tại của thị trường.

Williams khuyến nghị sử dụng các tham số của chỉ số 5 và 34, nhưng có 1 chút vấn đề ở đây:

Hệ thống này đã được phát triển hơn 20 năm trước và chỉ áp dụng cho hợp đồng tương lai và thị trường chứng khoán với sự biến động ổn định.

Vì vậy, các nhà giao dịch hiện đại nên chọn các tham số riêng lẻ theo một số loại tài sản nhất định, khung thời gian, thời gian hoạt động và các điều kiện giao dịch khác, nếu không thì bạn sẽ đương đầu với một loạt những tín hiệu sai đấy.

 

AC_Phiên bản tiêu chuẩn

Phiên bản tiêu chuẩn của chỉ báo

 

Tín hiệu giao dịch của chỉ báo

Để đưa ra quyết định về quyết định tham gia vào thị trường, trước tiên cần xác định xu hướng hiện tại, để làm điều này cần theo dõi sự thay đổi màu sắc trên biểu đồ:

 • Nếu thanh hiện tại có màu đỏ – tôi khuyến nghị không mua, chỉ mở bán hoặc hoàn toàn không giao dịch;
 • Nếu thanh hiện tại có màu xanh – tôi khuyến nghị không bán, chỉ có thể mua hoặc không giao dịch.

Nếu chúng ta mở giao dịch theo hướng của chỉ báo, đó là trên biểu đồ dương – để mua, trên biểu đồ âm – để bán, thì có nên xét khi đủ hai thanh màu phù hợp.

 • Đối với vị thế long:

1 thanh màu đỏ và 2 thanh màu xanh với cây sau cao hơn cây trước được tạo thành bởi biểu đồ AC dương. Chúng ta đặt lệnh Buy Stop cao hơn 1-3 điểm so với mức giá tối đa tại thanh cho tín hiệu.

AC_Tín hiệu mạnh để mua

Tín hiệu mạnh để mua hàng

 • Đối với vị thế short

Ngược lại với vị thế long, hướng thay đổi từ trên xuống, xuất hiện một thanh màu xanh và 2 thanh màu đỏ, với đáy thấp hơn đáy trước trên biểu đồ. Chúng ta đặt lệnh Sell Stop dưới 1-3 điểm dưới mức tối thiểu của nến cho tín hiệu.

AC_Tín hiệu mạnh để bán

Tín hiệu mạnh để bán

 

Notes: Để đưa ra quyết định về giao dịch ngược theo xu hướng AC – mua trên biểu đồ dưới 0 hoặc bán khi biểu đồ trên 0 – cần thêm một thanh bổ sung để xác nhận.

 • Đối với vị thế long

1 thanh màu đỏ và 3 thanh màu xanh nối tiếp nhau, có đáy sau cao hơn đáy trước. Chúng ta đặt lệnh Buy Stop cao hơn 1-3 điểm so với đỉnh của nến tín hiệu.

AC_Tín hiệu mua yếu hơn

Tín hiệu mua yếu hơn

Notes: Đồng thời nếu một trong 2 thanh màu xanh lá cây đầu tiên chạm vào đường zero, thì có thể mua tại thanh thứ ba.

 • Đối với một vị thế short: 

Xuất hiện 1 thành màu xanh lá cây và 2 thanh màu đỏ giảm tuần tự trên biểu đồ AC dương. Đặt lệnh Sell Stop thấp hơn 1-3 điểm so với giá thấp của thanh cho tín hiệu

AC_Tín hiệu bán yếu

Tín hiệu bán yếu hơn

Notes: Nếu một trong hai thanh đầu tiên vượt qua đường zero, thì có thể mở giao dịch để bán tại thanh màu đỏ cuối cùng.

Chú ý: Giao điểm của chỉ báo Accelerator Decelerator (AC) với đường 0 không mang ý nghĩa báo hiệu tín hiệu giao dịch

Thực tế thì để giao dịch với chỉ báo này, điều bạn cần quan tâm là số lượng thanh cần thiết để mở giao dịch, thanh nằm ở trên hay dưới đường 0. Thanh cắt đường zero không mang ý nghĩa giao dịch.

AC_Số lượng thanh giao dịch

Số lượng thanh mở giao dịch

Đối với chỉ báo AC, tín hiệu phân kỳ, một dấu hiệu được sử dụng thường trong các chỉ báo dao động lại ít xuất hiện đối với chỉ báo này.

Chỉ báo AC cung cấp cho bạn một cái nhìn về một xu hướng hiện tại bị suy yếu đi, nghĩa là ở tình huống bạn mở giao dịch tại một vị trí bất kì, và xu hướng sẽ tiếp tục yếu đi cho tới khi cắt ngang đường zero (đường 0).

 

Một số nhận xét từ thực tế

 • Có thể tiếp tục nắm giữ vị thế nếu như giá hiện đang ở khá xa điểm đảo chiều trên biểu đồ, nhưng luôn cần đảm bảo rằng bạn vân luôn bám sát xu hướng.
 • Có thể áp dụng AC làm chỉ báo cho thị trường sideway – trong thời kỳ giá biến động thấp, biểu đồ AC dao động tại một vùng quanh đường zero với biên độ tối thiểu.
 • Khi sử dụng chỉ báo Accelerator Decelerator, cho tín hiệu xu hướng giảm, nhưng không nên sử dụng AC như một công cụ duy nhất, mà chỉ nên là bộ lọc kết hợp với các chỉ báo khác.
 • Chỉ báo này có hiệu quả khi kết hợp với các công cụ xác định xu hướng, ví dụ: đường trung bình động hoặc Dải bollinger, và, dĩ nhiên nó có thể được kết hợp với các công cụ khác của Williams.
 • Kết hợp sử dụng 2 chỉ báo Accelerator Decelerator (AC) và Awesome Oscillator (AC), và sử dụng kết hợp 2 công cụ này nhằm tạo ra kết quả tốt nhất.

Cách sử dụng kết hợp bộ công cụ của Bill Williams:

Sử dụng chỉ báo AC sẽ cho thấy sớm gia tốc hiện tại của xu hướng đang giảm, kết hợp chung với chỉ báo Awesome Oscillator để xác nhận xu hướng một lần nữa. Cuối cùng, sử dụng kết hợp với chỉ báo Allicator (cũng là một chỉ báo của Willams) để xác định xu hướng một cách chính xác nhất.

Đây là cách sử dụng kết hợp các chỉ báo:

AC_Kết hợp các chỉ báo

Kết hợp các chỉ báo trong chiến lược của William

Những phép tính toán học của chỉ báo Accelerator Decelerator đã làm mịn đi những biến động nhiễu của giá, từ đó phần nào cho phép bạn sử dụng công cụ này trên những tài sản khác nhau ngay trong cả khi thị trường không ổn định. Tuy nhiên, chỉ báo tín hiệu chỉ đáng tin cậy khi giao dịch trong khung thời gian trung hạn từ khung H1 (hour) trở lên.

 

Phần kết luận

Bill Williams đã thiết kế ra chỉ báo Accelerator Decelerator để cung cấp những dấu hiệu sớm nhất có thể về những thay đổi trong xu hướng và ông tuyên bố rằng nó mang lại cho các nhà giao dịch một lợi thế đáng kể trên thị trường. Tất nhiên, cách duy nhất để xây dựng bất kỳ sự tự tin thực sự, chưa kể đến sự thành thạo trong một chiến lược trải nghiệm của mỗi cá. Một tài khoản giao dịch bản demo cho phép bạn làm điều này với những trải nghiệm dựa trên giá thực tế, nhưng mà không sợ mất tiền cuả bạn trong tài khoản, hãy xây dựng sự tự tin của bạn qua những lần giao dịch và tạo cho mình một chiến lược riêng.

Tôi hy vọng rằng bạn đã thấy phần giới thiệu này về Accelerator Decelerator hữu ích. Cùng với việc phát triển một lựa chọn các chỉ số phổ biến khác, Bill Williams cũng là một người phân phối các công cụ cho các trader để giao dịch trên thị trường. Ông luôn muốn nhấn mạnh rằng các chỉ số chỉ là hỗ trợ cho các bạn một phần, và rằng sử dụng các công cụ cần phải kết hợp với thái độ và kỷ luật đúng đắn.

Chúc bạn thành công với các giao dịch khi sử dụng chiến lược kết hợp các chỉ báo của Bill Willam.

 

VnRebates tổng hợp

Theo forextester

Được viết bởi: Minh Triết
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot