Nếu bạn muốn phân tích thị trường forex, không thể bỏ qua chỉ số PMI

Chỉ số PMI được công bố ở nhiều nơi khác nhau, tùy thuộc vào mỗi công ty và quốc gia. Chẳng hạn, cả Markit và ISM đều công bố dữ liệu PMI cho Mỹ, trong khi Cục Thống kê Trung Quốc cung cấp một bộ số liệu riêng. Nhìn chung, hầu hết các nhà đầu tư đều tin tưởng vào hai nguồn phổ biến nhất là ISM và Markit cho dữ liệu PMI.

Hầu hết các chỉ số kinh tế thường được tính toán dựa vào dữ liệu lịch sử để đưa ra kết luận. Trong khi đó, những cuộc điều tra kinh tế lại đưa ra một cái nhìn thoáng qua về tương lai, khiến chúng có giá trị đặc biệt đối với các nhà đầu tư phân tích cơ bản muốn dự đoán giá trị thay vì chỉ đơn thuần là nhìn về quá khứ.

Chỉ số PMI là gì?

Chỉ số PMI là gì? Chỉ số quản lý mua hàng PMI là một chỉ số kinh tế khảo sát các nhà quản lý mua hàng tại các doanh nghiệp trong một lĩnh vực nhất định. Các khảo sát PMI phổ biến nhất là khảo sát PMI trong lĩnh vực sản xuát và khảo sát PMI trong lĩnh vực dịch vụ. Chỉ số PMI được phát hành ở Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới chẳng hạn như khu vực đồng Euro.

Các nhà đầu tư thị trường forex sử dụng chỉ số PMi như một leading indicator của sức khỏa kinh tế, đưa ra cái nhìn sâu sắc về bán hàng, việc làm, hàng tồn kho và giá cả. Xét cho cùng, mua hàng trong lĩnh vực sản xu có xu hướng phản ứng với nhu cầu của người tiêu dùng và thường là dấu hiệu đầu tiên của sự giảm tốc kinh tế.

Một điều đặc biệt nữa của chỉ số PMI là gì? Đây là chỉ số được tạo ra từ các cuộc khảo sát lớn và là một trong những chỉ số được công bố đầu tiên trong mỗi tháng.

Cách tính PMI là gì?

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) là tổng hợp từ nhiều cuộc khảo sát khác nhau. Các bộ câu hỏi khảo sát hiện nay được đưa ra bởi 2 tổ chức lớn là Viện Quản lý cung ứng (ISM) và Markit Group.

chỉ số pmi là gì

Các yếu tố khảo sát phổ biến nhất bao gồm:

  • Đơn hàng mới
  • Sản lượng nhà máy
  • Việc làm
  • Thời gian giao hàng của nhà cung cấp
  • Cổ phiếu mua hàng

Các câu trả lời bao gồm:

  • Cải thiện
  • Không thay đổi
  • Suy giảm

Các yếu tố trong khảo sát sẽ được gán với một trọng số cụ thể. Sau đó nhân chúng với 1 nếu câu trả lời là cải thiện, nhân cho 0.5 nếu câu trả lời là không đổi và 0 cho câu trả lời là suy giảm. Một kết quả trên 50 cho thấy sự cải thiện trong khi kết quả dưới 50 cho thấy sjw suy giảm. Các nhó mcuxng phân chia ra thành lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ bởi vì đặc điểm của chúng khác nhau. Lĩnh vực sản xuất phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hơn trong khi lĩnh vực dịch vụ nhạy cảm hơn đối với nền kinh tế trong nước.

Mối liên hệ giữa nhà đầu tư và chỉ số PMI là gì?

Chỉ số PMI là một chỉ số cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư quốc tế muốn hình thành ý tưởng về tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư thị trường forex sử dụng chỉ số PMI như một leading indicator về tăng trưởng hoặc suy giảm chỉ số GDP. Các ngân hàng trung ương cũng sử dụng kết quả khảo sát PMI khi xây dựng chính sách tiền tệ. Điều này có thể thấy rõ trong biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chỉ số PMI là gì?

Chỉ số PMI là gì?

Khi dự đoán tăng trưởng GDP, nếu chỉ số PMI duy trì cao hơn mức 42 thì đây được xem là chuẩn mực để có thể dự đoán GDP tăng trưởng. Trong khi đó, nếu chỉ số PMI dưới 42 thì nó chỉ ra rằng một nền kinh tế đang đi vào suy thoái.

Các thành phần riêng lẻ của PMI cũng có thể hữu ích trong các thị trường khác nhau. Ví dụ, thị trường trái phiếu theo dõi sự tăng trưởng trong việc giao hàng của nhà cung cấp và giá phải trả, vì những số liệu này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng lạm phát. Vì trái phiếu là tài sản có thu nhập cố định, lạm phát có tác động bất lợi, có thể làm giảm lãi suất thực của trái phiếu. Các nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh vực cụ thể cũng có thể xem xét các xu hướng mua trong trị thường cụ thể đó.

Bạn có thể xem chỉ số PMI ở đâu

Chỉ số PMI được công bố ở nhiều nơi khác nhau, tùy thuộc vào mỗi công ty và quốc gia. Chẳng hạn, cả Markit và ISM đều công bố dữ liệu PMI cho Mỹ, trong khi Cục Thống kê Trung Quốc cung cấp một bộ số liệu riêng. Nhìn chung, hầu hết các nhà đầu tư đều tin tưởng vào hai nguồn phổ biến nhất là ISM và Markit cho dữ liệu PMI.

Nơi để xem chỉ số PMI là gì? Các nhà đầu tư quốc tế có thể tìm thấy dữ liệu PMI mới nhất cho các quốc gia khác có thể được xem bằng cách sử dụng trang web như TradingEconomics. Dữ liệu PMI cũng được báo cáo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tin tức tài chính. Điều đó có ngĩa là các nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm tra tác động của bất kỳ thay đổi nào.

Nếu chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI giảm xuống ở một quốc gia nhất định, các nhà đầu tư có thể sẽ muốn xem xét giảm vị thế đầu tư trên thị trường cổ phiếu của quốc gia đó đồng thời tăng vị thế đầu tư ở các quốc gia khác có chỉ số PMI tăng.

Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét dữ liệu liên quan đến giá khi phân tích tác động của lạm phát cao hơn đối với trái phiếu quốc tế. Nhìn chung, các báo cáo lạm phát cao hơn có nghĩa là các nhà đầu tư muốn giảm vị thế trên thị trường trái phiếu do lãi suất thực giảm xuống thấp hơn.

Tổng kết

Chỉ số PMI là một leading indicator và được sử dụng trong phân tích cơ bản trên thị trường forex. Để sử dụng chỉ số này, bạn có thể sử dụng chỉ số được cung cấp từ cơ quan ISM và Markit Group.

Tổng hợp bởi VnRebates

Nguồn Balance

Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết