MCDex Sàn phi tập trung

MCDex Sàn phi tập trung

MCDEX được ký hiệu là MCB, là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung. Từ khi ra đời, hợp đồng vĩnh viễn trở thành sản phẩm chính của sàn dịch hiện có trên nền tảng MCB. Tập trung hoàn toàn trên Ethereum. MCDEX được coi là đòn bẩy Long/Short giá cả của một số Token

Loại hình: N/A
Thành lập: 2021
Quản lí bởi:
Website: Xem
Facebook:
Twitter: Xem
Telegram: Xem
Medium:
Đòn bẩy: 25x
Sản phẩm: Phái sinh
Phí giao dịch: 0.08%
Nạp tiền
Xem Đánh giá sàn
MCDex
Hướng dẫn Nạp/Rút tiền
tại sàn MCDex
1
Click vào nút bên dưới để Mở tài khoản
2
Chat "Họ tên - Số tài khoản MT4 - Sàn Broker" qua Fanpage để xác nhận
3
Bắt đầu Giao dịch & nhận tiền Rebates hàng tháng từ VnRebates
Xếp hạng của Forex Peace Amy

Giới thiệu

MCDEX được ký hiệu là MCB, là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung. Từ khi ra đời, hợp đồng vĩnh viễn trở thành sản phẩm chính của sàn dịch hiện có trên nền tảng MCB. Tập trung hoàn toàn trên Ethereum. MCDEX được coi là đòn bẩy Long/Short giá cả của một số Token

Lưu ý