Cách mạng 4.0 bùng nổ. Đầu tư forex hay tiền điện tử sẽ “nổ” ra tiền?

Nhiều người sẽ cho rằng so sánh đầu tư tiền điện tử với đầu tư forex cũng giống như so sánh táo và cam, nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Quan sát kỹ hơn, có một số điểm tương đồng giữa hai. Ví dụ, động lực thị trường cơ bản của cung và cầu thường sẽ chi phối giá của các tài sản tương ứng. Ở đây các nhà đầu tư chia sẻ suy nghĩ của họ về cơ chế của từng loại.

Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết