Phân tích kỹ thuật Forex: Ichimoku Kinko Hyo. Di sản tuyệt vời của người Nhật

Trong bài viết đầu tiên này, chúng tôi sẽ giải thích những điều cơ bản của việc phân tích kĩ thuật sử dụng các hệ thống biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo và giới thiệu nó một cách ngắn gọn. Mục đích là để cung cấp kiến ​​thức cơ bản cho phép bất cứ ai cũng có thể hiểu một báo cáo hoặc phân tích Ichimoku.

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống biểu đồ đã chức năng theo xu hướng. Nó được mô tả là “vua của các chỉ báo” và việc phân tích kĩ thuật sử dụng chỉ báo này là một nghệ thuật cao cấp. Sử dụng Ichimoku có thể xác định bức tranh toàn cảnh của thị trường, bao gồm cả xu hướng, mức hỗ trợ / kháng cự chính, và các điểm vào lệnh và thoát ra một cách chính chính xác. Hơn nữa nó giúp xác định sức mạnh của một tín hiệu. Hệ thống có thể được sử dụng thành công cho tất cả các thị trường và trên tất cả các khung thời gian, nhưng – như hầu hết các chỉ báo – nó hoạt động tốt hơn trong một số điều kiện nhất định.

Ichimoku Kinko Hyo được phát triển bởi một nhà báo kinh tế người Nhật Bản, tên là Goichi Hosoda, người có mong muốn tạo ra một loại chỉ báo ” tất cả trong một”, cho phép phân tích sâu hơn về các biểu đồ trong một thời gian ngắn hơn. Việc phát triển của hệ thống là một dự án lớn phức tạp, vì không có khả năng để kiểm tra tự động dữ liệ quá khứ vào thời điểm đó. Goichi Hosoda bắt đầu quá trình trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai, với một nhóm sinh viên, những người đã phải trực tiếp kiểm tra các công thức tính toán khác nhau. Cuối cùng, sau hơn hai mươi năm kiểm tra, Hosoda trình bày hệ thống biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo trong cuốn sách của ông vào năm 1969, và nó nhanh chóng trở thành chỉ báo thường xuyên được sử dụng nhất trong các phòng giao dịch Nhật Bản.

Mặc dù đang được phổ biến tại Nhật Bản, tiếc là nó là một loại chỉ báo kỳ lạ, và vẫn còn là công cụ phân tích kĩ thuật gần chưa được biết đến trong thế giới phương Tây. Lý do có thể được giải thích bằng một số nghiên cứu về văn hóa. Trong khi người Nhật thường xem xét và chú trọng toàn cảnh thì người phương Tây thường chọn các thành phần chính và chỉ tập trung vào đó thôi. Ichimoku thực sự là một loại hệ thống “bức tranh tổng thể”, nó thử thách trader tìm hiểu và sử dụng nó đúng cách. Mặc dù khi nhìn bề ngoài, hệ thống Ichimoku Kinko Hyo có thể trong phức tạp, nhưng việc học sử dụng nó là một việc đáng làm.

Để có thể phân tích kĩ thuật (hoặc hiểu một bản phân tích kĩ thuật) sử dụng Ichimoku Kinko Hyo, điều đầu tiên là phải hiểu thuật ngữ cơ bản. Trong cụm từ Ichimoku Kinko Hyo, Ichimoku có nghĩa là: trong nháy mắt, Kinko có nghĩa là: cân bằng, và Hyo có nghĩa là: biểu đồ. Vì vậy, nó có thể được dịch là: “sự cân bằng của biểu đồ trong một cái nhìn”, hoặc ”sự cân bằng biểu đồ trong nháy mắt”. Cái tên đã nêu ra bản chất của hệ thống. Tuy nhiên Ichimoku gồm năm đường tách biệt và việc sử dụng kết hợp các đường này với nhau là cần thiết để có được bức tranh toàn cảnh – sự cân bằng hoặc sự mất cân bằng của thị trường – trong nháy mắt. Không thể sử dụng các đường một cách riêng biệt với những đường khác. Trong khi phân tích kĩ thuật bằng Ichimoku Kinko Hyo, đường phải được so sánh với nhau và với giá.

phân tích kĩ thuật

Các đường của Ichimoku Kinko Hyo như sau:

– Tenkan-sen (đường chuyển đổi) được tính bằng (đỉnh cao nhất + đáy thấp nhất) / 2 cho 9 phiên. Nó đại diện cho sức mạnh của động lực và tạo ra một tín hiệu nếu nó vượt lên (dấu hiệu tăng giá) hoặc xuống (dấu hiệu giảm) đường Kijun-sen.

– Kijun-sen (đường làm chuẩn) được tính bằng (đáy cao nhất + đáy thấp nhất) / 2 cho 9 phiên.
Nó có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh và là một đường quan trọng trong việc dự đoán xu hướng thay đổi, nó ít nhạy cảm với biến động giá nhỏ.

– Chikou Span là giá đóng cửa hôm nay, thời gian vẽ là 26 phiên. Nó là một phần đặc biệt của hệ thống, và có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau. Kỹ thuật phổ biến nhất là quan sát nếu Chikou Span nằm trên (dấu hiệu tăng) hoặc dưới (dấu hiệu giảm) đường giá.

– Senkou Span A (Faster Span A) được tính bằng (Tenkan-sen + Kijun-sen)/ 2.

– Senkou Span B (Faster Span B) được tính bằng (Đỉnh cao nhất + Đáy thấp nhất) / 2.

Khoảng cách giữa Senkou A và Senlou B tạo thành mây Kumo, đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Khi sử dụng Ichimoku để phân tích kĩ thuật,  luôn bắt đầu từ các khung thời gian cao hơn và sau đó mới kết hợp với các khung thời gian nhỏ hơn.

phân tích kĩ thuật

Vị trí 1.  Giá so với Kumo

Các cơ bản xác định xu hướng là: nếu giá nằm bên trên Mây Kumo thì xu hướng chung là tăng, nằm dưới Mây Kumo thì xu hướng chung là giảm. Kumo có nghĩa là “đất không có người”, vì thế nó khuyến cáo rằng đó không phải là khu vực tốt cho việc giao dịch, khi giá cả đang chuyển động trong Mây. Mặt trên và dưới của Kumo (các đường Senkou Span A và B) là đường hỗ trợ và kháng cự rất mạnh. Nếu đường giá nằm trên Kumo, đường trên cùng đóng vai trò như một sự hỗ trợ đầu tiên, và đường dưới cùng đóng vai trò như một mức hỗ trợ thứ hai. Khi đường giá nằm dưới Kumo, đường dưới cùng của đám mây là mức kháng cự đầu tiên và đường trên cùng là mức kháng cự thứ hai. Độ dày của Kumo cũng rất quan trọng, vì để giá vượt qua một đám mây dày sẽ khó hơn là một đám mây mỏng.

2. Tenkan-sen so và Kijun-sen

phân tích kĩ thuật

Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen biểu thị một xu hướng giảm, ngược lại thì cho thấy một xu hướng tăng. Việc kiểm tra vị trí của giá so với Tenkan-sen và Kijun-sen luôn được khuyến nghị. Nếu giá di chuyển một cách nhanh chóng và vượt xa Kijun-sen, đường giá trở nên phẳng, và, để phá vỡ sự mất cân bằng, giá thường giảm trở lại. Sau đó, cả hai tiếp tục lại tiếp tục chuyển động cùng nhau.

3. Chikou Span so với giá và Kumo

Nếu Chikou Span nằm trên giá, xu hướng tăng. Nếu nó là dưới giá, xu hướng giảm. Nếu Chikou Span  nằm trên Kumo, nó hỗ trợ xu hướng tăng. Nếu nó nằm dưới các đám mây, xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Chikou Span là một công cụ tuyệt vời để lọc các tín hiệu được tạo ra bởi các thành phần khác.

4. Màu sắc của Kumo

Điều này khẳng định rằng xu hướng là tăng hoặc giảm. Kumo màu sáng dự báo xu hướng tăng, một Kumo màu tối dự báo một xu hướng giảm. Các ‘Kumo xoắn’, khi Senkou Span A cắt Senkou Span-B và màu sắc của Kumo thay đổi, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng.

Sau khi có một bức tranh tổng thể “trong nháy mắt”, bước tiếp theo là tìm kiếm cơ hội gia nhập thị trường chính xác, sử dụng một số chiến lược giao dịch hoặc phương pháp có sẵn. Các phương pháp cơ bản là: Tenkan-sen / Kijun-sen cắt nhau, Kumo breakout, Chikou Span / Giá cắt nhau. Các phương pháp nâng cao dựa trên những kiến thức cơ bản, với một số sự thay đổi hoặ một sự kết hợp của các công cụ khác (ví dụ điểm Pivot).

A. Tenkan-sen/Kijun-sen cắt nhau

phân tích kĩ thuật

Đây là phương pháp giao dịch nổi tiếng nhất sử dụng Ichimoku. Nếu Tenkan-sen vượt lên trên Kijun-sen, đó là một tín hiệu mua. Nếu cắt xuống bên dưới Kijun-sen, đó là một tín hiệu bán. Nhìn vào các bước phân tích trước đây, giá nằm trên Kumo (cho một tín hiệu mua) sẽ là tín hiệu mạnh. Nếu vị trí điểm cắt nằm trong đám mây, tín hiệu là trung lập. Cuối cùng, nếu nó xảy ra dưới Kumo, tín hiệu mua yếu. Các Chikou Span ít nhất nên nằm bên trên giá (đối với một tín hiệu mạnh, nó cũng phải nằm trên Kumo), và màu sắc của mây cũng ủng hộ tín hiệu mua. Đối với một tín hiệu bán, áp dụng ngược lại.

B. Kumo breakout

phân tích kĩ thuật

Nếu giá đi vào các đám mây và sau đó thoát ra, đó là một breakout Kumo. Chikou Span nên ở bên phải của giá, và nó cần phải thoát ra và đóng cửa bên ngoài Kumo. Màu sắc của mây cũng phải ủng hộ xu hướng này. Cũng có trường hợp, mặc dù giá thoát ra từ đám mây, Chikou Span quay lại và sau đó di chuyển trở lại vào đám mây. Có nghĩa đây chỉ là một breakout giả, do đó luôn kiểm tra tất cả các đường của hệ thống Ichimoku, và chỉ gia nhập vào một vị thế chỉ khi tất cả các thành phần chỉ về cùng một xu hướng và ủng hộ vị thế của bạn.

C. Chikou Span/Giá cắt nhau

phân tích kĩ thuật

Nếu Chikou Span cắt lên trên giá, đó là một tín hiệu mua. Nếu nó cắt xuống dưới giá, đó là một dấu hiệu bán. Kumo cũng quyết định sức mạnh của tín hiệu. Một tín hiệu mua có thể xảy ra trên Kumo (mạnh), trong Kumo (trung tính) và dưới Kumo (yếu). Đối với một dấu hiệu bán ra, áp dụng ngược lại.

Đối với dừng lỗ, bạn có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, ví dụ như các mặt bên kia của mây Kumo, đỉnh/đáy gần nhất. Nhiều trader áp dụng phân tích kĩ thuật bằng Ichimoku di chuyển lệnh dừng lỗ của họ với đường Kijun-sen như là một trailing stop. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc chốt lời.

Sau khi tóm tắt lý thuyết này của hệ thống biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo, điều quan trọng nhất là để đưa kiến thức này vào thực tế. Chúng tôi sẽ bắt đầu đăng các phân tích biểu đồ thực tế và chia sẻ một số kỹ thuật Ichimoku nâng cao ít được biết đến trong những bài đăng tiếp theo.

Tổng hợp bởi VnRebates
Nguôn: FXTraderMagazine  

 

 

 

Tin tức khác

Thị trường Forex : Yên bật giá – Số liệu của Trung Quốc làm lu mờ quyết định của Trump

15-08-2019

Những bước ngoặt mới của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã được mở ra khi các số liệu gần nhất cho thấy, nền kinh tế của Đại lục phía Á Đông đang gặp những trở ngại rất đáng kể. Yên thì bất ngờ tăng vượt giá so với các đồng tiền khác và các nhà phân tích ngoại hối thì đầy hoài nghi về quyết định thương mại mới nhất của ông Trump

Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, căng thẳng thương mại leo thang

08-08-2019

Chính quyền Trump cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ và khởi đầu cuộc chiến tranh tiền tệ sau những điều chỉnh của ngân hàng trung ương Trung Quốc vào 05.08.2019

Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ tăng chậm – Tỷ lệ thất nghiệp ổn định

06-08-2019

Theo dữ liệu được công bố vào tối thứ Sáu đầu tiên mỗi tháng, tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ đã chậm lại trong tháng 07, các nhà sản xuất cắt giảm số giờ làm việc của công nhân, cùng với sự leo thang căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể khiến cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào kỳ tới.

Đồng USD đạt mức cao lỷ lục trong 2 năm sau khi FED cắt giảm lãi suất

02-08-2019

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến, làm cho USD tăng mạnh và các đồng tiền lớn khác giảm mạnh. Dù chỉ là giảm nhẹ nhưng tình hình chiến tranh thương mại bất ổn cùng với lạm phát ở mức thấp khiến FED sẽ cân nhắc đến các chính sách nới lỏng trong các giai đoạn tiếp theo.

Chơi forex không giống các trò chơi khác. Đây là lý do tại sao

10-06-2019

Chơi forex là một cách rất hiệu quả để kiếm tiền, nhưng cũng giống như bất cứ dạng đầu tư nào khác, nó đòi hỏi kiến thức và sự kiên nhẫn. Dù bạn là người mới bắt đầu, nếu bạn sẵn sàng học hỏi, bạn có thể có lợi nhuận trong thị trường này. Bài viết dưới đây cung cấp câu trả lời cho câu hỏi cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu: chơi forex là gì?

12 kinh nghiệm đầu tư forex xương máu mà bạn cần phải biết

10-06-2019

Không ai kiểm soát được thị trường. Nhưng có một số người lại kiếm lợi nhuận từ nó. Hoàn cảnh phát triển của mỗi cá nhân được cho là một cách khác để nói rằng cuộc sống vốn không công bằng. Nhưng chẳng có lý do mơ hồ nào để nói rằng chúng ta không thể kiếm lời từ nó.