Minh Tuấn

Giá Vàng Giao Ngay trong Giao Dịch Trực Tuyến

Vàng là kim loại quý nổi tiếng nhất được sử dụng làm công cụ giao dịch. Các nhà đầu tư thường giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro chống lạm phát và như một tài sản có giá trị lưu trữ trong thời kỳ khủng hoảng trên thị trường. Thêm vào đó, vàng là một tài sản có giá trị lưu trữ trong hàng ngàn năm nay và hiện nay hầu hết các ngân hàng trung ương lớn đều duy trì trữ lượng vàng lớn trong các kho bảo đảm.

Giá vàng giao động giống như giá tiền tệ và tương quan với đồng đô la Mỹ. Do đó, các nhà giao dịch sẽ dễ dàng nắm bắt hơn. Từ thực tế trên, bất cứ khi nào thị trường chứng khoán sụp đổ hoặc khi đồng đô la Mỹ giảm giá, rất dễ thấy giá vàng biến động mạnh. Tuy nhiên, biến động giá vàng cũng có thể cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của sự thay đổi giá trên thị trường.

Nói một cách đơn giản, Giá vàng giao ngay trong giao dịch trực tuyến có thể cung cấp một công cụ phòng ngừa rủi ro chống lạm phát, một dạng đầu tư thay thế hoặc bảo đảm thương mại cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội bên ngoài cổ phiếu truyền thống và chứng khoán thu nhập cố định.

Với Doo Prime, một nền tảng giao dịch trực tuyến, các nhà giao dịch có thể giao dịch vàng hàng ngày bằng CFD, cả xuôi và ngược hướng so với giá vàng. Các nhà giao dịch có thể tự do giao dịch đồng đô la Mỹ so với giá vàng theo chiến lược riêng.

Do đó, với việc sử dụng đòn bẩy mà Doo Prime cung cấp, các nhà giao dịch sẽ có tiềm năng gia tăng lợi nhuận, hoặc có thể thua lỗ nhiều hơn nếu thị trường quay lưng lại với bạn. Cuối cùng, các nhà giao dịch cần phải sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro như cắt lỗ khi giao dịch với CFD vàng.

Mở tài khoản giao dịch Vàng tại sàn Doo Prime 

Theo Doo Prime

Được viết bởi: Minh Tuấn


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot