Strategist   VnRebates Team

Hedging là gì? Chiến lược phòng ngừa rủi ro với Hedging

Hedging trong tài chính đề cập đến việc bảo vệ các khoản đầu tư, nhằm mục đích giảm các khoản lỗ có thể có của một khoản đầu tư liên quan. Hedging được sử dụng bởi những nhà đầu tư đầu tư vào các công cụ liên kết thị trường. Để phòng ngừa rủi ro, về mặt kỹ thuật chính là đầu tư vào hai công cụ khác nhau có mối tương quan nghịch đảo.

Một vấn để lớn mà các trader cần quan tâm đến đến đầu tiên khi giao dịch trong thị trường ngoại hối đó chính là quản lý rủi ro. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều kỹ thuật giao dịch nhưng trong đó Hedging là một trong những kỹ thuật mà nhiều trader tin tưởng lựa chọn để sử dụng nhất.

Vậy, Hedging là gì? Chiến lược phòng ngừa rủi ro với Hedging là gì và được thực hiện như thế nào? Hôm nay, trong bày viết này chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về Hedging chúng để các nhà đầu tư có thể áp dụng giảm bớt được rủi ro khi giao dịch.

Hedging là gì?

1. Hedging là gì?

Hedging nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Cách tốt nhất để hiểu về phòng ngừa rủi ro là nghĩ về nó như một hình thức bảo hiểm, là một khoản đầu tư với mục đích giảm thiểu rủi ro từ những biến động giá ngược chiều. Khi mọi người quyết định phòng ngừa rủi ro, chính là ho đang tự bảo vệ mình trước một sự kiện tiêu cực đối với tài chính của họ .

Hedging không ngăn chặn tất cả các sự kiện tiêu cực xảy ra, nhưng điều gì đó cũng có thể xảy ra và bạn được bảo vệ đúng cách, tác động của sự kiện sẽ giảm đi. Trong thực tế, phòng ngừa rủi ro xảy ra ở hầu hết mọi nơi và mỗi ngày.

Hedging trong tài chính đề cập đến việc bảo vệ các khoản đầu tư, nhằm mục đích giảm các khoản lỗ có thể có của một khoản đầu tư liên quan. Hedging được sử dụng bởi những trader đầu tư vào các công cụ liên kết thị trường. Để phòng ngừa rủi ro, về mặt kỹ thuật chính là đầu tư vào hai công cụ khác nhau có mối tương quan nghịch đảo.

Ví dụ như, các công ty sản xuất sắt thép sử dụng quặng thép để kinh doanh sản xuất. Để đảm bảo giá quặng sắt không biến động vượt quá kiểm soát hoặc bất thường, hoặc nếu dự đoán giá quặng sẽ cao hơn trong thời gian tới, công ty sản xuất đó có thể mua hợp đồng tương lai quặng sắt/ hoặc quyền chọn mua quặng sắt với một mức giá biết trước và chấp nhận được tại một thời điểm trong tương lai để đảm bảo giá quặng sắt trong sản xuất. Đây chính là một trong những hình thức hedging phổ biến trong doanh nghiệp.

Trong ví dụ trên, bạn không thể đảm bảo giá quặng sắt không biến động vượt quá sự kiểm soát của bạn, nhưng bạn có thể chuẩn bị trước nếu dự đoán giá quặng sắt sẽ cao hơn bằng cách mua hợp đồng trong tương lai với giá được các nhà đầu tư dự đoán trước sẽ tăng. Việc phòng vệ giá cũng là một sự đánh đổi rủi ro-lợi nhuận. Nó sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro tiềm tàng, nhưng cũng sẽ làm mất đi một phần lợi nhuận tiềm năng.

Tuy nhiên, Hedging hay bảo hiểm giá không bao giờ là miễn phí. Như trong ví dụ ở trên thì bạn vẫn phải thanh toán tiền hợp đồng mua trước quặng sắt, và nếu sự dự đoán của bạn là sai thì bạn sẽ không được chi trả khoản tiền ấy. Nhưng tuy vậy thì hầu hết các nhà đầu tư đều chọn khoản lỗ dự tính và nhìn thấy được thay vì họ bị dính phải một khoản lỗ bất ngờ ập tới.

Những nhà đầu tư và quản lí tiền sử dụng các biện pháp Hedging để phòng vệ giá để hạn chế và kiểm soát rủi ro trực tiếp. Trong lĩnh vực tài chính, nếu muốn Hedging phòng vệ giá một cách hiệu quả, thì một nhà đầu tư phải sử dụng đến nhiều công cụ khác nhau tùy theo phương thức đầu tư, để bù đắp lại phần rủi ro đến từ những biến động giá ngược chiều trên thị trường. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là sở hữu thêm một khoản đầu tư khác nhưng với một mục đích và mức kiểm soát cụ thể.

Phương pháp Hedging không chỉ dùng trong forex mà còn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau:

 • Thị trường chứng khoán: Khu vực này bao gồm các khoản đầu tư được thực hiện bằng cổ phiếu, cổ phiếu, chỉ số, v.v. Rủi ro liên quan đến đầu tư vào thị trường chứng khoán được gọi là rủi ro vốn cổ phần hoặc chứng khoán.
 • Thị trường hàng hóa: Khu vực này bao gồm kim loại, sản phẩm năng lượng, nông sản, v.v. Rủi ro đòi hỏi phải đầu tư vào thị trường hàng hóa được gọi là rủi ro hàng hóa.
 • Lãi suất: Khu vực này bao gồm lãi suất cho vay và cho vay. Rủi ro liên quan đến lãi suất được gọi là rủi ro lãi suất.
 • Thời tiết: Điều này có vẻ thú vị, nhưng cũng có thể phòng ngừa rủi ro trong khu vực này.
 • Tiền tệ: Khu vực này bao gồm ngoại tệ và có nhiều rủi ro liên quan như biến động và rủi ro tiền tệ.

Xem thêm: Kiến thức forex cơ bản giúp bạn nhập môn vào ngành giao dịch tỷ đô

2. Các loại chiến lược giao dịch Hedging để phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa rủi ro – hedging nhìn chung thường thông qua các công cụ như bên dưới:

 • Hợp đồng kỳ hạn (Forward contract) hợp đồng trao đổi giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản vào một ngày nhất định, với một mức giá cụ thể. Điều này bao gồm các hợp đồng như hợp đồng kỳ hạn cho hàng hóa và tiền tệ.
 • Hợp đồng tương lai (Futures): hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn giao dịch giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản với giá và số lượng đã thỏa thuận vào một ngày nhất định. Điều này bao gồm các hợp đồng khác nhau như hợp đồng tương lai tiền tệ.
 • Thị trường tiền tệ: những thị trường mà việc mua, bán, cho vay và vay ngắn hạn xảy ra với kỳ hạn dưới một năm. Điều này bao gồm các hợp đồng khác nhau như các hợp đồng covered calls về cổ phiếu, hoạt động trên thị trường tiền tệ về lãi suất và thị trường ngoại hối.

Có hai chiến lược hedging forex phổ biến:

 • Hedging ngoại hối đơn giản: Bạn có thể đặt mua và bán cùng 1 cặp tiền tệ trên sàn forex. Như vậy, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu chọn đúng thời điểm mở vị thế hoặc duy trì kết quả hòa. Tuy nhiên nhiều sàn giao dịch không cho phép bạn hedging trên cùng một tài khoản.
 • Hedging nhiều loại tiền tệ: Thay vì hedging trực tiếp một cặp tiền tệ, bạn có thể sử dụng hai hay nhiều cặp tiền tệ khác nhau nhưng có chung một đồng, ví dụ như bạn có thể hedging USD bằng cặp EUR/USD và cặp USD/CHF. Tuy nhiên, chiến lược này khiến bạn phải chịu rủi ro thêm ở đồng EUR và CHF thay vì chỉ một đồng như chiến lược hedging đơn giản.

3. Các nhà đầu tư trên thực tế Hedging – phòng ngừa rủi ro bằng cách nào?

Các traders thường sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro sau đây để giảm thiểu tổn thất:

 • Phân bổ tài sản – không đặt trứng vào một rổ: Điều này được thực hiện bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư với nhiều loại tài sản khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể đầu tư 40% vào thị trường chứng khoán và phần còn lại vào các loại tài sản thu nhập cố định. Điều này cân bằng các khoản đầu tư của bạn.
 • Cấu trúc danh mục: Điều này được thực hiện bằng cách đầu tư một phần nhất định của danh mục đầu tư vào các công cụ nợ và phần còn lại vào các công cụ phái sinh. Đầu tư vào nợ cung cấp sự ổn định cho danh mục đầu tư trong khi đầu tư vào các công cụ phái sinh bảo vệ bạn khỏi các rủi ro khác nhau.
 • Thông qua các quyền chọn phái sinh: Chiến lược này bao gồm các tùy chọn call và put để hedge trực tiếp trên danh mục đầu tư của họ. Hầu hết các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro sử dụng các công cụ phái sinh. Đây là những hợp đồng tài chính mà giá trị của chúng từ một tài sản thực khác, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hoặc tiền tệ.

Quyền chọn là công cụ phái sinh được sử dụng phổ biến nhất. Nó cho bạn quyền mua hoặc bán một cổ phiếu ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cố định. Đây là cách quyền chọn / options hoạt động để bảo vệ bạn khỏi rủi ro.

Giả sử bạn đã mua chứng khoán. Bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng nhưng muốn bảo vệ chống lại sự mất mát nếu giá giảm mạnh vì những sự kiện không lường trước được. Bạn sẽ phòng ngừa rủi ro đó bằng cách mua một put option. Với một khoản phí nhỏ, bạn sẽ mua quyền bán cổ phiếu ở một mức giá biết trước. Nếu giá giảm, bạn thực hiện quyền chọn mua đó và kiếm lại số tiền bạn vừa đầu tư trừ đi phí.

Xem thêm: Quản lý Rủi ro trong Forex: Bạn nên mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch Forex?

 

3. Những lưu ý khi giao dịch Hedging theo kiểu phòng vệ giá

Những lưu ý khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá

Những lưu ý khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá

Khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá có những điểm lưu ý sau :

 • Điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ là giao dịch Hedging phòng vệ giá không nằm trong mục đích kiếm tiền và lợi nhuận. Giao dịch phòng vệ giá là để đảm bảo phòng vệ khỏi những thua lỗ do biến động giá vượt ngoài tầm kiểm soát, chứ không phải để nhằm kiếm lợi nhuận. Hầu hết các việc phòng vệ giá nhằm loại bỏ một bộ phận thay vì tất cả những rủi ro trực tiếp đến mức nào đó, chi phí thực hiện phòng vệ giá có thể vượt quá lợi thế mà nó mang lại.
 • Hedging thích hợp để sử dụng khi bạn chưa tự tin vào những nhận định của mình khi thị trường diễn biến phức tạp.
 • Lý do mà các nhà đầu tư muốn sử dụng hedging cho các giao dịch của mình là nhằm để hạn chế tối đa rủi ro khi bạn gặp phải, hedging được xem là một phần lớn trong kế hoạch giao dịch của các nhà đầu tư nếu được sử dụng một cách cẩn thận. Nó chỉ nên được sử dụng bởi các trader có kinh nghiệm hiểu được sự thay đổi của thị trường. Sử dụng hedging mà không có kinh nghiệm giao dịch đầy đủ có thể làm giảm số dư tài khoản của bạn xuống mức thấp nhất và làm bạn thua lỗ trong thời gian ngắn.
 • Hedging forex thường là một kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý để các nhà đầu tư ghi nhớ trước khi bắt đầu phòng ngừa rủi ro:
 • Hedging forex là thực tiễn chiến lược mở các vị thế mới trên thị trường ngoại hối, như một cách để giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư.
 • Một số nhà giao dịch ngoại hối không sử dụng đến hedging, vì họ tin rằng sự biến động là một phần của kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối.
 • Hedging sẽ khiến nhà đầu tư mất nhiều phí spread hơn gấp đôi vì cùng lúc họ phải thực hiện giao dịch 2 lần.
 • Trước khi nhà đầu tư bắt đầu giao dịch hedging, điều quan trọng là phải hiểu phòng vệ giá là gì và nó hoạt động như thế nào? Hãy chọn cặp tiền tệ phù hợp và xem xét bạn có bao nhiêu vốn. Đó là một ý tưởng tốt để kiểm tra chiến lược hedging của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch forex trên thị trường thực.

4. Kết lại

Rủi ro là một phần không tránh khỏi khi đầu tư. Trên đây là những kiến thức cơ bản mà chúng tôi cung cấp về Hedging – phòng vệ giá và những chiến lược phòng ngừa rủi ro.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư nhận thức tốt hơn về phòng vệ và có thể tự bảo vệ lợi ích cho mình trong giao dịch để có thể mang lợi nhuận về cho mình. Học về cách thức phòng vệ sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao sự hiểu biết của mình về thị trường và giúp cho trader trở thành một nhà đầu tư giỏi. Mọi thắc mắc xin vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo investopedia.com, cleartax.in , the balance

 

Được viết bởi: Đặng Kiều
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot