Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì? Giao dịch hợp đồng kỳ hạn trên thị trường Forex như thế nào ?

VNREBATES
18.09.2020, 15:30 22 phút đọc

Là một hình thức chứng khoán phái sinh, Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa hai bên tham gia về việc mua và bán một loại tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được thỏa thuận trước giữa hai bên tại ngày thực hiện giao dịch. Mục đích của thỏa thuận này là cho phép bên mua và bên bán khóa giá cho các giao dịch thực tế xảy ra vào một ngày cụ thể trong tương lai để giảm thiểu rủi ro biến động giá cho tài sản nhất định cho đến ngày giao hàng.

Từ khi chính thức xuất hiện năm 2017 tới nay với gần 3 năm hoạt động, từ một công cụ tài chính khá mới mẻ, chứng khoán phái sinh (Derivative Securities) đang thu hút rất đông sự quan tâm từ giới đầu tư tài chính Việt Nam với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng.

Các bạn hẳn sẽ ngạc nhiên với con số ấn tượng từ thị trường đầu tư bậc cao này: tính đến cuối năm 2019, có đến hơn 36 triệu hợp đồng được giao dịch – 1 bước phát triển đáng ghi nhận tại một thị trường chứng khoán phái sinh mới mẻ như Việt Nam. Hơn nữa, chứng khoán phái sinh đã góp phần tích cực vào việc giữ chân dòng vốn trên thị trường, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo phương pháp giao dịch, chứng khoán phái sinh có thể giao dịch trên thị trường tập trung như các sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường phi tập trung (OTC). Nếu như hợp đồng tương lai (Futures contract) và một số loại hợp đồng quyền chọn (option contract) được chuẩn hóa là những ví dụ điển hình đối với chứng khoán phái sinh niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, thì Hợp đồng kỳ hạn (Forward contract) là một ví dụ minh họa rõ nét nhất về loại hình chứng khoán phái sinh OTC.

Trong bài viết lần này, Vnrebates sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì? Giao dịch hợp đồng kỳ hạn trên thị trường Forex như thế nào ? cũng như tìm ra sự khác biệt giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

1. Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì?

Là một hình thức chứng khoán phái sinh, Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa hai bên tham gia về việc mua và bán một loại tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được thỏa thuận trước giữa hai bên tại ngày thực hiện giao dịch. Mục đích của thỏa thuận này là cho phép bên mua và bên bán khóa giá cho các giao dịch thực tế xảy ra vào một ngày cụ thể trong tương lai để giảm thiểu rủi ro biến động giá cho tài sản nhất định cho đến ngày giao hàng.

Như vậy, Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là một loại hợp đồng giao sau, đối lập với hợp đồng giao ngay (spot contract) – với tài sản thường được giao trong vòng 2 ngày kể từ ngày kí kết (T+2).

Khác với hợp đồng quyền chọn (option contract) – trong đó người giữ hợp đồng có quyền thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình, thì ở hợp đồng kì hạn, 2 bên chịu sự ràng buộc pháp lý chặt chẽ trong việc phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, trừ khi cả hai bên thoả thuận huỷ hợp đồng.

Theo khái niệm trên, một hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) được cấu thành bởi các yếu tố sau:

 • 2 loại tài sản: Tài sản cơ sở: có thể là tài sản thực như cà phê, gạo, lúa mỳ, …. và Tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ. Trong lịch sử, một hợp đồng kỳ hạn đặt ra các điều khoản giao hàng và thanh toán cho các mặt hàng nông sản theo mùa, chẳng hạn như lúa mì và ngô, giữa một người mua và người bán. Ngày nay, hợp đồng kỳ hạn có thể dành cho bất kỳ hàng hóa nào, với số lượng bất kỳ và được giao bất cứ lúc nào.
 • Ngày đáo hạn: là thời điểm xác định trong tương lai chính là ngày mà 2 bên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ mua hay bán của mình.
 • Kỳ hạn hợp đồng: hay thời điểm xác định trong tương lai: là thời điểm thanh toán hợp đồng, nghĩa là thời gian từ ngày ký hợp đồng đến ngày đáo hạn (thanh toán).
 • Giá kỳ hạn, hay giá xác định thanh toán: là mức giá áp dụng trong tương lai cho tài sản cơ sở nhưng lại được xác định ở hiện tại, thường được xác định dựa trên cơ sở giá giao ngay và lãi suất của thị trường. Ngược lại với giá kì hạn là giá giao ngay (spot price), giá bán của tài sản được giao vào ngày giao ngay (spot date), thường là trong vòng 2 ngày kể từ ngày kí. Chênh lệch giữa giá kì hạn và giá giao ngay gọi là khoản thặng dư (forward premium) nếu giá kì hạn cao hơn hoặc được gọi là khoản chiết khấu (forward discount) nếu giá kì hạn thấp hơn.

1.1 Các bên tham gia Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract)

 • Người mua (Long position): là bên đồng ý mua tài sản nhất định vào một thời điểm nhất định trong tương lai với giá đã thoả thuận hôm nay.
 • Người bán (Short position): là bên đồng ý bán tài sản nhất định vào một thời điểm nhất định trong tương lai với giá đã thoả thuận hôm nay.

Chúng ta cùng xem 1 ví dụ sau đây để hiểu các yếu tố cấu thành một hợp đồng kỳ hạn như thế nào:

VD:

Vào ngày 15/7/2020, ông A ký hợp đồng kỳ hạn 6 tháng mua của ông B 1 tấn cà phê với mức giá ấn định là 30 triệu đồng/tấn (được gọi là giá kỳ hạn). Lúc đó, ông B được gọi là người bán và ông A là người mua trong hợp đồng kỳ hạn.

Sau 6 tháng tức là vào ngày 15/1/2021 (được gọi là ngày đáo hạn hay ngày thanh toán) ông B có nghĩa vụ phải bán cho ông A 1 tấn cà phê với giá đã được thỏa thuận trước là 30 triệu đồng/tấn và ông A bắt buộc phải mua 1 tấn cà phê của ông B với giá đó, cho dù giá cà phê trên thị trường sau 6 tháng có là bao nhiêu đi nữa.

Hợp đồng kỳ hạn có giá trị và ý nghĩa lớn trong thị trường tài chính cũng như các ngành nghề khác:

 • Ý nghĩa cơ bản nhất của loại hợp đồng này là để phòng ngừa rủi ro, ví dụ như rủi ro mất giá tiền tệ (hợp đồng kì hạn đối với USD hoặc EUR) hay rủi ro biến động giá một loại hàng hoá nào đó (đối với hợp đồng kì hạn với dầu mỏ).
 • Với tư cách là công cụ phòng chống rủi ro, hợp đồng kỳ hạn được sử dụng để cố định khoản thu nhập hay chi trả theo một mức giá cố định đã biết trước, bất chấp sự biến động của giá trên thị trường.
 • Hợp đồng kỳ hạn được xem là công cụ tốt để phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với các ngân hàng thương mại, các công ty đa quốc gia hay các nhà đầu tư tài chính, công ty xuất nhập khẩu – những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự biến động của tỷ giá hối đoái.

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) (Ảnh – Investopedia)

1.2 Kết quả của Hợp đồng kỳ hạn

Như đã nói ở trên, hợp đồng kỳ hạn bao gồm hai bên: Một bên đồng ý mua và một bên đồng ý bán tài sản với một mức giá ấn định trước tại thời điểm được xác định trong tương lai. Vì hai bên không phải trả chi phí gì trong hợp đồng nên kết quả hợp đồng hay giá trị nhận được từ hợp đồng kỳ hạn cũng chính là lãi hoặc lỗ của các bên tham gia trong hợp đồng. Nếu bên mua lãi thì bên bán sẽ lỗ và ngược lại.

Trong đó:

K: Là giá giao nhận – giá thỏa thuận trong hợp đồng.

S(T): là giá giao ngay tài sản tại thời điểm kết thúc hợp đồng.

Vì người mua hợp đồng được mua tài sản với giá K thay cho giá S(T), nên mức lợi nhuận của trạng thái trường khi người mua kỳ vọng giá tài sản cơ sở sẽ tăng lên trong tương lai nên giá trị họ nhận được ở hợp đồng kỳ hạn trên 1 đơn vị tài sản là

S(T) – K

Tương tự như vậy, mức lợi nhuận của trạng thái đoản khi người bán hy vọng giá tài sản cơ sở sẽ giảm xuống để họ được bán với mức giá cao hơn, vì thế, giá trị nhận được của người bán trên 1 đơn vị tài sản là

K – S(T)

Nếu S(T) > K, thì người mua có lãi, người bán lỗ, ngươc lại nếu S(T) < K thì người bán có lãi, người mua lỗ.

2. Các đặc điểm chính của Hợp đồng kỳ hạn (Forward contract)

 • Tại thời điểm ký hợp đồng, không có sự trao đổi tài sản cơ sở hay thanh toán tiền. Hoạt động thanh toán sẽ diễn ra trong tương lai tại thời điểm đã ký kết trong hợp đồng. Đây là điểm khác biệt của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao ngay (spot contract).
 • Vào ngày thanh toán (hay ngày đáo hạn), hai bên tham gia hợp đồng buộc phải thực hiện nghĩa vụ mua bán bất kể giá trị trường của tài sản cơ sở tại thời điểm đó có thể sẽ tăng lên hoặc giảm xuống so với giá kỳ hạn.
 • Chỉ có hai bên tham gia vào việc ký kết, giá cả do hai bên tự thỏa thuận với nhau dựa trên những ước tính mang tính cá nhân. Do vậy mà loại hợp đồng này thường rất linh hoạt về thời hạn thực hiện hợp đồng, quy mô hợp đồng, thời gian giao dịch, v.v.
 • Giá trong hợp đồng kỳ hạn là giá giao hàng, tại thời điểm kí hợp đồng, giá chuyển giao được chọn để giá trị của hai bên mua bán là bằng không. Điều này có nghĩa là không có chi phí khi mua bán hợp đồng kỳ hạn.
 • Khi có sự thay đổi giá cả trên thị trường giao ngay, rủi ro thanh toán sẽ tăng lên khi một trong hai bên không thực hiện hợp đồng.
 • Hợp đồng kỳ hạn không được niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung như sàn giao dịch chứng khoán và chỉ được giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC). Do đó, tính thanh khoản của hợp đồng này thấp dẫn đến rủi ro cao hơn.
 • Các bên tham gia vào hợp đồng kỳ hạn không cần phải thực hiện ký quỹ.
 • Nhà đầu tư có thể đóng vị thế bằng việc tham gia vị thế ngược đối với hợp đồng kỳ hạn tương tự.

3. Rủi ro của hợp đồng kỳ hạn (Forward contract) nhà đầu tư phái sinh cần quan tâm

Hop dong ky han

Thị trường hợp đồng kỳ hạn là rất lớn vì nhiều tập đoàn lớn nhất thế giới sử dụng nó để phòng ngừa rủi ro tiền tệ và lãi suất. Tuy nhiên, vì các chi tiết của hợp đồng kỳ hạn được giới hạn cho người mua và người bán – và không được công chúng biết đến nên quy mô của thị trường này rất khó ước tính.

Quy mô lớn và tính chất không được kiểm soát của thị trường hợp đồng kỳ hạn đồng nghĩa với việc nó dễ bị ảnh hưởng bởi một loạt các mặc định trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Mặc dù các ngân hàng và các tập đoàn tài chính giảm thiểu rủi ro này bằng cách rất cẩn thận trong việc lựa chọn đối tác, khả năng vỡ nợ quy mô lớn vẫn tồn tại.

Ngoài ra, các bên tham gia của hợp đồng kỳ hạn sẽ phải đối mặt với 2 rủi ro chính: rủi ro thanh khoản và rủi ro thanh toán.

3.1 Rủi ro thanh khoản

Mặc dù hợp đồng kỳ hạn đã được đánh giá là rất linh hoạt về phương diện thời hạn và số tiền giao dịch so với hợp đồng giao ngay, nhưng nó lại hạn chế về mặt thanh khoản bởi vì các bên tham gia hợp đồng không thể bán hợp đồng khi thấy có lời cũng không thể xóa bỏ hợp đồng khi thấy bất lợi.

Ngoài ra, tại Việt Nam, thị trường hợp đồng kỳ hạn không phát triển bằng hợp đồng tương lai. Vì không được niêm yết trên một sàn giao dịch nào cả mà chỉ là hợp đồng riêng biệt mang tính cá nhân giữa 2 bên nên hợp đồng kỳ hạn không được trao đổi trên thị trường, dẫn đến tính thanh khoản thấp. Trong trường hợp nhận thấy rủi ro cao hay nhu cầu đối với tài sản cơ sở thay đổi thì việc chuyển nhượng hợp đồng hay đóng hợp đồng bằng một vị thế đối lập cũng rất khó khăn.

3.2 Rủi ro thanh toán

Giá trị của hợp đồng kỳ hạn chỉ được giao nhận vào ngày nào đáo hạn của hợp đồng, không có khoản chi trả nào được thực hiện hay không có bất kỳ một khoản tiền ký quỹ nào giữa các bên vào ngày ký kết hoặc trong thời hạn của hợp đồng.

Ngoài ra, không có trung gian đứng ra làm nhiệm vụ thanh toán bù trừ và lời lỗ của hợp đồng kỳ hạn sẽ được thanh toán khi hợp đồng đáo hạn. Như vậy, rủi ro thanh toán của hợp đồng kỳ hạn cao trong khi hợp đồng tương lai có thể phòng ngừa được loại rủi ro này.

4. Sự khác biệt giữa hợp đồng kỳ hạn (Forward contract) và hợp đồng tương lai (Futures contract)

Điểm giống nhau của 2 loại hợp đồng này là chúng đều là những sản phẩm của thị trường phái sinh. Là các công cụ phái sinh, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở: có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v.v.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hay thậm chí là lãi suất.

Vậy đâu là những khác nhau rõ rệt nhất giữa 2 loại công cụ phái sinh này:

Sự khác biệt lớn nhất là Hợp đồng tương lai (futures contract) hoạt động trên một thị trường tập trung trong đó có một sàn giao dịch đứng ra làm trung gian trao đổi hợp đồng. Ngoài ra, sàn giao dịch còn tạo ra tính thanh khoản cao cho thị trường hợp đồng tương lai, giúp cho các đối tác tham gia vào hợp đồng tương lai thực hiện các nghĩa vụ của họ có hiệu quả hơn so với khi tham gia vào hợp đồng kỳ hạn. Trong khi đó hợp đồng kỳ hạn hoạt động trên một thị trường phi tập trung (OTC).

Tính tiêu chuẩn hoá hợp đồng: Các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hoá trong khi các hợp đồng kỳ hạn có thể được lập ra cho bất kỳ loại hàng hoá nào, với bất kỳ số lượng và chất lượng, thời hạn thanh toán được hai bên tham gia hợp đồng chấp thuận. Các hợp đồng tương lai niêm yết tại các Sàn giao dịch được quy định đối với một số hàng hoá cụ thể do đó đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng và tại một thời điểm giao hàng xác định.

Về rủi ro trong thanh toán: do các tài sản trong hợp đồng tương lai được niêm yết trên sàn giao dịch nên rủi ro thanh toán sẽ kiểm soát được. Trong các giao dịch hợp đồng tương lai, cả bên mua và bên bán không biết ai là đối tác của mình. Trung tâm thanh toán bù trừ thực hiện chức năng thanh toán trong tất cả các giao dịch.

Đối với hợp đồng kỳ hạn, các khoản lỗ và lãi sẽ được thanh toán sau khi đáo hạn, trong khi những thay đổi về giá trị của các bên tham gia trong hợp đồng tương lai (thông qua tài khoản) được điều chỉnh hàng ngày theo mức giá trị thị trường.

Ngoài ra các hợp đồng tương lai còn có một số yêu cầu ký quỹ nhất định, trong khi đó không có yêu cầu ký quỹ trong hợp đồng kỳ hạn. Như vậy, chính sự kết hợp giữa việc thanh toán hàng ngày và yêu cầu ký quỹ sẽ giúp phòng ngừa được rủi ro trong thanh toán của hợp đồng tương lai.

Tính thanh khoản: do có sự tham gia của trung tâm thanh toán bù trừ, tính thanh khoản của các hợp đồng tương lai cao hơn nhiều so với các hợp đồng kỳ hạn.

5. Các loại hợp đồng kỳ hạn phổ biến

Hợp đồng kỳ hạn cổ phiếu (equity forward contract): là loại hợp đồng kỳ hạn với tài sản cơ sở là cổ phiếu.

Hợp đồng kỳ hạn trái phiếu (forward contract on bond): là loại hợp đồng kỳ hạn với tài sản cơ sở là trái phiếu.

Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (“Forward Rate Agreement”, hay “FRA”)

FRA là hợp đồng (hay thỏa thuận) giữa hai bên trong đó ấn định mức lãi suất sẽ phải trả hoặc được nhận ứng với một khoản vay/cho vay sẽ bắt đầu có hiệu lực tại một thời điểm nhất định trong tương lai (cũng chính là thời điểm đáo hạn của hợp đồng).

Bên mua FRA có nghĩa vụ trả lãi suất cố định (đồng thời hưởng lãi suất thả nổi), trong khi bên bán FRA có nghĩa vụ nhận lãi suất cố định (đồng thời hưởng lãi suất thả nổi). Số tiền thanh toán giữa hai bên được xác định theo nguyên tắc bù trừ (bên phải trả cuối cùng là bên có dòng tiền ra lớn hơn), căn cứ vào giá trị danh nghĩa của hợp đồng, lãi suất cố định theo hợp đồng và lãi suất tham chiếu trên thị trường tại thời điểm đáo hạn.

Với tính chất như vậy, FRA được sử dụng với vị thế mua nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất tăng (ví dụ: bởi một công ty muốn cố định chi phí vay nợ cho một khoản vay dự kiến trong tương lai), và với vị thế bán nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất giảm (ví dụ: bởi một nhà đầu tư muốn bảo vệ khoản thu nhập nhận được từ một khoản cho vay hay tiền gửi tương lai).

Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối (Currency forward contract)

Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối là 1 loại hợp đồng kỳ hạn, trong đó 2 bên thỏa thuận mua, bán một lượng tiền tệ nhất định với tỷ giá đã được ấn định trước vào một thời điểm xác định trong tương lai.

Khác với các nước khác trên thế giới, tại Việt nam hiện nay chỉ có hợp đồng kỳ hạn ngoại hối là phổ biến, các đối tượng tham gia bao gồm các ngân hàng thương mại, các công ty xuất nhập khẩu, các tổ chức đầu tư tài chính để phòng ngừa rủi ro về tỷ giá.

Như vậy, tài sản cơ sở của loại hợp đồng kỳ hạn này chính là ngoại tệ trong đó tỷ giá áp dụng trong mua bán kỳ hạn là tỷ giá kỳ hạn. Theo đó, tỷ giá kỳ hạn là tỷ giá được thỏa thuận hôm nay làm cơ sở cho việc giao đổi tiền tệ tại một ngày xác định trong tương lai.

Cũng giống như những hợp đồng kỳ hạn khác, giá kỳ hạn sẽ do 2 bên thỏa thuận, thì ở hợp đồng kỳ hạn ngoại hối, tỷ giá kỳ hạn cũng sẽ do 2 bên thỏa thuận, tuy nhiên, tỷ giá này phải nằm trong giới hạn của tỷ giá kỳ hạn hiện hành của Ngân hàng nhà nước tại thời điểm hợp đồng được ký kết. Ở Việt Nam, tỷ giá kỳ hạn thông thường sẽ được các ngân hàng thương mại niêm yết giá, được xác định dựa vào tỷ giá giao ngay và lãi suất trên thị trường tiền tệ.

6. Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn trong thị trường Forex như thế nào ?

 

Ngày nay, giao dịch kỳ hạn ngoại hối (Forex Forward) đang phát triển mạnh mẽ và được mở rộng ở rất nhiều cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Giao dịch hợp đồng kỳ hạn rất hiệu quả trong việc phòng ngừa rủi ro của biến động tỷ giá hối đoái đối với công ty đa quốc gia, công ty xuất nhập khẩu, vay nợ nước ngoài hay thực hiện đầu tư nước ra ngoài.

Thị trường ngoại hối với các hợp đồng kỳ hạn còn là một lựa chọn đầu tư tích cực hay dự phòng của các nhà đầu tư, nhà đầu cơ để kiếm lời. Sự tham chiếu tỷ giá từ thị trường ngoại hối cho các quyết định của hợp đồng kỳ hạn có liên quan chặt chẽ với nhau.

Tại Việt Nam, nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch hợp đồng kỳ hạn trên thị trường Forex. Tuy không phổ biến như hợp đồng tương lai nhưng vẫn có một số sàn Forex uy tín được các trader lựa chọn để giao dịch loại chứng khoán phái sinh này. Trên thị trường Forex, tỷ giá giao dịch của hợp động kỳ hạn ít bị phụ thuộc vào mức độ cung cầu, nó chỉ phụ thuộc lớn vào mức chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền giao dịch.

Cũng như các giao dịch hợp đồng kỳ hạn khác, các giao dịch kỳ hạn ngoại hối được thực hiện trên thị trường ngoại hối phi tập trung (OTC). Kỳ hạn hợp đồng ngoại hối thường là bội số của 30 ngày: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12 tháng (thông thường kỳ hạn tối thiểu của hợp đồng kỳ hạn đối với các cá nhân và doanh nghiệp (khách hàng bán lẻ) là 1 tháng, và từ 7 đến 15 ngày đối với thị trường liên ngân hàng).

Tỷ giá kỳ hạn có thể bằng tỷ giá thị trường giao ngay nhưng đa phần nó sẽ được thực hiện cao hơn (tăng giá) hoặc thấp hơn (giảm giá) so với giá giao ngay.

Tuy nhiên giao dịch ngoại hối kỳ hạn là giao dịch có tính chất bắt buộc do đó đến ngày đáo hạn hợp đồng cho dù tỷ giá có bất lợi cho một trong hai bên thì vẫn phải thực hiện hợp đồng.

Vậy, khi nào cần giao dịch ngoại hối kỳ hạn?

 • Bảo hiểm rủi ro tỷ giá: nhà đầu tư lo ngại việc đồng tiền bị mất giá trong tương lai và ngay bây giờ ta cần phải tìm cách bảo vệ và gia tăng giá trị.
 • Đầu cơ: bạn dự đoán tỷ giá trong thời gian tới sẽ biến động mạnh, biên độ đó sẽ là cơ hội để bạn tìm kiếm lợi nhuận.
 • Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm rủi ro tỷ giá.

7. Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu được bản chất, đặc điểm cũng như cách thức hoạt động của hợp đồng kỳ hạn – một trong những công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro rất tốt.

Là một nhà đầu tư cá nhân các bạn có thể lựa chọn cho mình một sàn Forex uy tín để bắt đầu thực hiện giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại hối, hoặc không các bạn cũng nên tìm hiểu về loại sản phẩm này để có thể trong thời gian tới, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam phát triển và mở rộng thêm các sản phẩm mới, khi ấy biết đâu bạn có thậm chí có thể trở thành nhà đầu tư phái sinh chuyên nghiệp.

Tổng hợp vởi Vnrebates

Theo investopedia, corporatefinanceinstitute

 

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật