Strategist   VnRebates Team

Ứng dụng của ichimoku trong các giao dịch forex

Ichimoku Cloud là một chỉ báo toàn diện được thiết kế để tạo ra các tín hiệu rõ ràng, dựa trên 5 cách tính toán và 5 đường khác nhau. Nhìn có vẻ phức tạp, nhưng cách Ichimoku Cloud đưa ra tín hiệu giao dịch rất giống với đường MA và MACD. Cùng tìm hiểu cách các trader chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo này!

Ichimoku, hay Ichimoku Cloud, hay tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, là một nhóm chỉ báo kỹ thuật linh hoạt xác định mức hỗ trợ và kháng cự, xác định hướng xu hướng, đo động lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch.

Bài viết này gồm 5 phần sau:

 • Ichimoku là gì?
 • Cách tính Ichimoku Cloud
 • Phân tích chỉ báo Ichimoku
 • Chỉ báo Ichimoku và tín hiệu
 • Kết luận

1. Ichimoku là gì?

Ichimoku Kinko Hyo dịch ra đầy đủ là “cái nhìn thoáng qua về cân bằng của biểu đồ” với Ichimoku nghĩa là “cái nhìn thoáng qua”, Kinko là “cân bằng”, và Hyo là “biểu đồ”. Như vậy, chỉ với một cái nhìn, các nhà biểu đồ có thể xác định xu hướng và tìm kiếm các tín hiệu tiềm năng trong xu hướng đó.

Chỉ số này được phát triển bởi nhà báo Goichi Hosoda và được xuất bản trong cuốn sách năm 1969 của ông. Mặc dù Ichimoku Cloud có vẻ phức tạp khi được xem trên biểu đồ giá, nhưng thực tế đây là một chỉ báo khá đơn giản; các khái niệm rất dễ hiểu và các tín hiệu được xác định rõ.

Hình 1 – Ichimoku là gì? (Nguồn hình ảnh: Internet)

Ichimoku Cloud bao gồm năm đường với 5 phép tính như bên dưới.

2. Cách tính Ichimoku Cloud:

Bốn trong số năm đường trong Ichimoku Cloud tính dựa trên mức trung bình của mức cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đường đầu tiên chỉ đơn giản là trung bình của mức cao trong 9 ngày và mức thấp trong 9 ngày.

Ichimoku Cloud bao gồm năm đường với 5 cách tính:

 • Tenkan-sen (Đường chuyển đổi, đường tín hiệu) = (Mức cao 9 kỳ + Mức thấp 9 kỳ) / 2))

Cài đặt mặc định là 9 kỳ và có thể được điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi mức cao thấp trong 9 ngày, gần bằng 2 tuần.

 • Kijun-sen (Đường cơ sở, đường xu hướng) = (Mức cao 26 kỳ + mức thấp 26 kỳ) / 2))

Cài đặt mặc định là 26 kỳ và có thể được điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi mức cao – thấp trong 26 ngày, gần bằng 1 tháng.

 • Senkou Span A (Đường dẫn đầu A) = (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở) / 2))

Đây là điểm giữa giữa Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Đường Senkou Span A tạo thành một trong hai ranh giới đám mây. Nó được gọi là đường “dẫn đầu” bởi vì được vẽ trong 26 kỳ ở tương lai và tạo thành ranh giới đám mây nhanh hơn.

 • Senkou Span B (Đường dẫn đầu B) = (Mức cao 52 kỳ + Mức thấp 52 kỳ) / 2))

Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi mức cao và mức thấp trong 52 ngày, gần bằng 3 tháng. Cài đặt tính toán mặc định là 52 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh. Giá trị này được vẽ trong 26 kỳ ở tương lai và tạo thành ranh giới đám mây chậm hơn.

 • Chikou Span (Đường trễ) = Giá đóng cửa 26 ​​kỳ trong quá khứ

Cài đặt mặc định là 26 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh.

Biểu đồ dưới đây cho thấy Chỉ số công nghiệp Dow Industrials với các đường trong Ichimoku Cloud.

Hình 2 – Chỉ số công nghiệp Dow Industrials và Ichimoku Cloud

 • Đường chuyển đổi – Tenkan-sen (màu xanh dương) là đường nhanh nhất và nhạy nhất. Lưu ý rằng nó theo hành động giá gần nhất.
 • Đường cơ sở – Kijun-sen (màu đỏ) đi sau đường Tenkan-Sen, nhưng tuân theo hành động giá khá tốt.
 • Mối quan hệ giữa Đường chuyển đổi và Đường cơ sở tương tự như mối quan hệ giữa đường trung bình động 9 ngày và đường trung bình động 26 ngày. MA 9 ngày nhanh hơn và theo sát biểu đồ giá hơn. MA 26 ngày chậm hơn và bị trễ hơn so với MA 9 ngày. Tuy ngẫu nhiên, nhưng cũng lưu ý rằng 9 và 26 là cùng thời gian được sử dụng để tính toán MACD.

3. Phân tích Ichimoku Cloud

Đám mây (Kumo) là đặc điểm nổi bật nhất trong các đường Ichimoku Cloud. Senkou Span A (Đường dẫn đầu A) (màu xanh lá cây) và Senkou Span B (Đường dẫn đầu B) (màu đỏ) sẽ tạo thành đám mây.

Senkou Span A (Đường dẫn đầu A) chính là mức trung bình của Đường chuyển đổi – Tenkan-senĐường cơ sở – Kijun-sen. Do Đường chuyển đổi và Đường cơ sở được tính toán lần lượt là 9 và 26 kỳ, nên đường biên đám mây màu xanh lá di chuyển nhanh hơn đường biên đám mây đỏ. Điểm này cùng một nguyên tắc với đường trung bình di chuyển. Đường trung bình kỳ ngắn hơn nhạy hơn và nhanh hơn đường trung bình kỳ dài hơn.

Có hai cách để xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng đám mây:

 • Đầu tiên, xu hướng tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và bằng phẳng khi giá nằm trong đám mây.
 • Thứ hai, xu hướng tăng được củng cố khi Senkou Span A (Đường dẫn đầu A) (màu xanh lá cây) đang đi lên và di chuyển trên Senkou Span B (Đường dẫn đầu B) (màu đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây xanh. Ngược lại, một xu hướng giảm được củng cố khi Senkou Span A (Đường dẫn đầu A) (màu xanh lá cây) đang đi xuống và nằm bên dưới Senkou Span B (Đường dẫn đầu B) (màu đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu đỏ. Bởi vì đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày, nó cũng cung cấp một cái nhìn sơ lược về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Biểu đồ số 3 cho thấy cổ phiếu IBM đang có xu hướng tăng và biểu đồ Ichimoku Cloud đi kèm.

 • Đầu tiên,  IBM đã ở trong một xu hướng tăng từ tháng 6 đến tháng 1 khi nó giao dịch trên đám mây.
 • Thứ hai, cần lưu ý cách đám mây cung cấp mức hỗ trợ vào tháng 7, đầu tháng 10 và đầu tháng 11.
 • Thứ ba, chú ý cách đám mây cung cấp một cái nhìn thoáng qua về mức kháng cự trong tương lai. Toàn bộ đám mây được được vẽ trước 26 ngày so với mức giá cuối cùng để biểu thị sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Hình 3 – Biểu đồ Ichimoku Cloud trên cổ phiếu IBM

Ngược lại, biểu đồ 4 cho thấy cổ phiếu Boeing (BA) đang vào xu hướng giảm và cách đám mây ra tín hiệu.

Hình 4 – Biểu đồ Ichimoku Cloud trên cổ phiếu BA

4. Xu hướng và tín hiệu

Giá, Đường chuyển đổi – Tenkan-sen và Đường cơ sở – Kijun-sen được sử dụng để xác định tín hiệu nhanh hơn và thường xuyên hơn.

Crossovers là 1 cách có thể được sử dụng để đọc tín hiệu. Theo dõi khi thấy đường chuyển đổi – Tenkan-sen di chuyển trên đường cơ sở – Kijun-sen, đặc biệt khi giá nằm trên đám mây. Đây có thể là một tín hiệu mua mạnh mẽ. Một lựa chọn khác mà nhiều nhà đầu tư hành động dựa trên tín hiệu từ chỉ báo Ichimoku Cloud là giữ giao dịch của mình cho đến khi đường chuyển đổi – Tenkan sen giảm xuống dưới đường cơ sở – Kijun-sen.

Như vậy điều quan trọng cần nhớ là :

 • Các tín hiệu tăng giá được củng cố khi giá nằm trên đám mây và đám mây có màu xanh.
 • Các tín hiệu giảm giá được củng cố khi giá nằm dưới đám mây và đám mây màu đỏ.

Nói cách khác, tín hiệu tăng được củng cố khi xu hướng chung và mạnh hơn đang là tăng (giá trên đám mây xanh), trong khi tín hiệu giảm được củng cố khi xu hướng chung và mạnh hơn đang là giảm (giá nằm dưới đám mây đỏ). Đây cũng chính là bản chất của giao dịch theo hướng của xu hướng lớn hơn. Tín hiệu trái ngược với xu hướng hiện tại được coi là yếu hơn, chẳng hạn như tín hiệu tăng ngắn hạn trong xu hướng giảm dài hạn hoặc tín hiệu giảm giá ngắn hạn trong xu hướng tăng dài hạn.

Tuy nhiên, cũng như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, cũng không nên được sử dụng 1 mình tín hiệu từ Ichimoku Cloud trong giao dịch mà không có xác nhận với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Các nhà đầu tư sử dụng Ichimoku Cloud luôn kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của mình. Ví dụ, chỉ báo Ichimoku Cloud thường được kết hợp với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể được sử dụng để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định.

Điều quan trọng nữa là xem xét các xu hướng lớn hơn để xem các xu hướng nhỏ hơn phù hợp với chúng như thế nào. Ví dụ, trong một xu hướng giảm rất mạnh, giá có thể đẩy vào đám mây hoặc tạm thời ở trên nó một chút, trước khi giảm trở lại. Chỉ tập trung vào chỉ báo có nghĩa là bỏ lỡ bức tranh lớn hơn rằng giá đang chịu áp lực bán dài hạn mạnh mẽ.

Tóm tắt tín hiệu

Các tín hiệu theo xu hướng sẽ dựa trên đám mây là chính, trong khi tín hiệu động lượng tập trung vào Đường chuyển đổi và Đường cơ sở.

Nói chung, các chuyển động trên hoặc dưới đám mây xác định xu hướng chung. Khi xu hướng được xác định, Đường chuyển đổi và Đường cơ sở hoạt động tương tự như MACD để tạo tín hiệu. Và cuối cùng, các biến động giá đơn giản trên hoặc dưới Đường cơ sở có thể được sử dụng để tạo tín hiệu.

Tín hiệu Bullish:

 • Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
 • Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (trong xu hướng)
 • Giá di chuyển trên đường cơ sở (động lượng – momentum)
 • Đường chuyển đổi di chuyển trên Đường cơ sở (động lượng – momentum)

Tín hiệu Bearish:

 • Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
 • Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (trong xu hướng)
 • Giá di chuyển dưới đường cơ sở (động lượng – momentum)
 • Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng – momentum)

5. Kết luận

Ichimoku Cloud là một chỉ báo toàn diện được thiết kế để tạo ra các tín hiệu rõ ràng. Người vẽ biểu đồ trước tiên có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng đám mây. Khi xu hướng được thiết lập, các tín hiệu phù hợp có thể được xác định bằng cách sử dụng biểu đồ giá, Đường chuyển đổi và Đường cơ sở.

Điều quan trọng là tìm kiếm các tín hiệu theo hướng của xu hướng lớn hơn. Với các tín hiệu hỗ trợ tăng giá từ đám mây trong một xu hướng tăng, nhà đầu tư cũng nên cảnh giác với các tín hiệu tăng giá khi giá tiếp cận đám mây trên một pullback hoặc hợp nhất. Ngược lại, trong một xu hướng giảm lớn hơn, các nhà đầu tư nên cảnh giác về các tín hiệu giảm giá khi giá tiếp cận đám mây trên một mức bán quá mức hoặc hợp nhất.

Ichimoku Cloud cũng có thể được sử dụng cùng với các chỉ số khác. Nhà đầu tư có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng đám mây và sau đó sử dụng các bộ dao động để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

 

Tổng hợp bởi vnrebates.net

Theo school.stockcharts, investopia.com

Được viết bởi: Đặng Kiều
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot