Bạn có thể mở tài khoản FXCM UK trực tiếp tại Việt Nam

FXCM Markets vẫn là một phần và chịu sự giám sát chặt chẽ của FXCM Holdings. Tiền của bạn sẽ được giữ tại Bank of America, New York – một trong những tổ chức tài chính đa quốc gia lớn nhất thế giới.

Hiện tại, các khách hàng tại Việt Nam muốn mở tài khoản tại sàn FXCM tại website: http://www.fxcm.com/vn  đều được “tự động” chuyển đến dưới sự quản lý của FXCM Markets (www.fxcmmarkets.com).

Vậy FXCM Markets là gì?
Vào 2013, Sàn FXCM thành lập thêm một đơn vị mới là FXCM Markets nhằm đáp ứng ngày càng đa dạng hơn các nhu cầu của khách hàng, bên cạnh các chi nhánh FXCM khác được quản lý bởi các Tổ chức quản lý uy tín tại từng quốc gia cụ thể hiện có như:  FXCM LLC tập trung phục vụ khách hàng tại Mỹ, trong khi FXCM UK hay FXCM LTD (www.fxcm.co.uk) phục vụ khách hàng ở Anh Quốc và Ireland.

Điểm khác  biệt là FXCM Markets không được giám sát bởi Tổ chức quản lý cụ thể nào, do đó nó có thể cung cấp được Đòn bẩy mặc định lên tới 1:400 (các FXCM khác chỉ là 1:200 hoặc 1:50)  hoặc có Loại tài khoản có lãi suất khi nạp từ 5,000$ trở lên.

FXCM UK

Giao dịch với FXCM Markets liệu có an toàn?
FXCM Markets vẫn là một phần và chịu sự giám sát chặt chẽ của FXCM Holdings. Tiền của bạn sẽ được giữ tại Bank of America, New York – một trong những tổ chức tài chính đa quốc gia lớn nhất thế giới.

Đồng thời, đứng trên quan điểm của khách hàng, thì việc giao dịch với một Broker không được quản lý bởi một tổ chức độc lập nào có thể giúp bạn tránh bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi pháp lý trong tương lai có thể ảnh hưởng đến phong cách cũng như chiến lược giao dịch của bạn, đồng thời bạn có thể tin tưởng vào sự ổn định tài chính của FXCM được thể hiện qua các báo cáo tài chính công khai của nó.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn mở tài khoản tại FXCM UK?
VnRebates với kinh nghiệm hỗ trợ nhu cầu mở tài khoản tại FXCM UK ngày càng tăng của các trader Việt, chúng tôi đã giải quyết vấn đề trên bằng cách ký thành công IB của cả FXCM UK, giúp các khách hàng có thể mở tài khoản tại FXCM UK tại đây một cách dễ dàng bằng cách bấm vào nút bên dưới.

Mở tài khoản FXCM UK tại đây
So sánh các loại tài khoản của FXCM UK và FXCM Markets
Tài khoản Mini và Standard tại FXCM UK
Tài khoản Mini và Standard tại FXCM UK
Tài khoản Standard và Premium tại FXCM Markets
Tài khoản Standard và Premium tại FXCM Markets

Lưu ý khi mở tài khoản tại FXCM:
FXCM có hai loại phần mềm giao dịch chính là FXCM MT4FXCM Trade Station (TS), trong khi đó tài khoản MT4 có thể được dùng để đăng nhập vào cả TS, nhưng ngược lại thì không. Do đó, nếu bạn muốn giao dịch cả 2 loại phần mềm cùng lúc thì mở tài khoản MT4 là lựa chọn tốt hơn.

Bấm vào link bên dưới để mở tài khoản tại FXCM UK và liên hệ với chúng tôi để nhận Rebates tự động tốt nhất.

Nguồn: Vnrebates.net

Được viết bởi: Tú Uyên
Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot