USD/CHF Sentiment: Net-long lần đầu chiếm tỷ trọng lớn nhất kể từ ngày 10/06/2021

VNREBATES
17.01.2022, 15:46 2 phút đọc

Theo dữ liệu sentiment của IG, tỷ trọng mua ròng (net-long) cặp USD/CHF là lớn nhất kể từ ngày 10/6 khi cặp USD/CHF giao dịch gần mức 0.89. Đây sẽ tín hiệu BERISH mạnh cho cặp USD/CHF.

Biểu đồ vị thế giao dịch của các trader giao dịch cặp USD/CHF (Nguồn DailyFX)

Số lượng trader bán ròng (net-short) cặp USD/CHF đã giảm 29.28% so với tuần trước

KÝ HIỆU THIÊN KIẾN GIAO DỊCH TỶ LỆ MUA RÒNG (NET LONG) (%) TỶ LỆ BÁN RÒNG (NET SHORT) (%) BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU MUA BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU BÁN BIẾN ĐỘNG VỀ IO (HỢP ĐỒNG MỞ)
USD/CHF BEARISH 82.49% 17.51% 15.08% Daily -15.79% Daily 8.14% Daily
29.40% Weekly -29.28% Weekly 12.98%  Weekly

USD/CHF: Dữ liệu thu được từ các trader nhỏ lẻ cho thấy 82.49% trader mua ròng (net-long) và tỷ lệ chênh lệch giữa mua và bán đang là 4.71:1. Theo dữ liệu sentiment của IG, tỷ trọng mua ròng cặp USD/CHF là lớn nhất kể từ ngày 10/6/2021 khi cặp USD/CHF giao dịch gần mức 0.89.

Số lượng trader mua ròng tăng 15,08% so với ngày hôm qua và tăng 29,40% so với tuần trước, trong khi số lượng trader bán ròng giảm 15,79% so với ngày hôm qua và giảm 29,28% so với tuần trước.

Cách tiếp cận dữ liệu Sentiment thường áp dụng phương pháp đầu tư đối lập với tâm lý đám đông, và thực tế là khi các trader nhỏ lẻ đang đang mua ròng (net-long nhiều) thể hiện quan điểm giá của cặp USD/CHF có thể tiếp tục đà giảm.

Số lượng các trader mua ròng tăng cao so với ngày hôm qua và cả tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý thị trường hiện tại cùng những thay đổi gần đây cho chúng ta một thiên kiến giao dịch đối lập hay tín hiệu BEARISH mạnh đối với cặp USD/CHF.

Theo dailyfx

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật