Phân tích triển vọng phục hồi của thị trường Khí tự nhiên (NATURAL GAS)Viết bởi: XTB Vietnam | 19-08-2020

Cùng phân tích triển vọng phục hồi của thị trường Khí tự nhiên trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế!

Nhận định thị trường Bạc: Giá bạc đang giao dịch theo phạm vi và cần chú ý quan sát ngưỡng 24 và 22Viết bởi: Đặng Kiều | 14-08-2020

Sau khi tăng nóng tuần trước, thị trường bạc tuần này được dự báo sẽ điều chỉnh và giao dịch trong phạm vi để tích lũy. Điều trader nên làm là quan sát chuyển động thị trường ở những mốc quan trọng trước khi hành động!