LuxTradingFirm

LuxTradingFirm

LuxTradingFirm là công ty cung cấp dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại London (Anh). LuxTradingFirm chuyên hỗ trợ các nhà giao dịch có kinh nghiệm thông qua chương tình cấp vốn cho các trader.
Số tiền quản lí: Min: 5.000$ - Max: 200.000$
Phí tham gia: 299$-499$
Phí duy trì: Không
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 75%
Giao dịch theo tin:
Tỷ lệ Drawdown: Max 4%/tài khoản
Cặp tiền hỗ trợ: Forex, chỉ số, vàng, dầu
Đòn bẩy tối đa: 1:10
Năm thành lập: 2021
Hình thức quỹ: Quỹ liên kết với broker Trade Global Market
Demo:
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ LuxTradingFirm năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ LuxTradingFirm mới nhất năm 2022
1
Click vào nút bên dưới để Mở tài khoản
2
Gửi tin nhắn qua Fanpage hoặc Support Telegram để tư vấn Free chọn Quỹ phù hợp

Giới thiệu

LuxTradingFirm là công ty cung cấp dịch vụ tài chính có trụ sở tại London, chuyên hỗ trợ các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong việc đánh giá và cấp vốn cho các giao dịch tài chính. LuxTraingFirm bắt đầu dịch vụ cấp vốn cho trader vào tháng 12 năm 2020 và chỉ có duy nhất một chương trình cấp quỹ thông qua việc đánh giá bắt buộc.

Lưu ý

Các spread cặp chính với chênh lệch thấp ở LuxTradingFirm (09/2022)