Tú Phương

Chức danh
Market Analyst
Công ty
VnRebates
Kinh nghiệm
2+ năm
Social links

Điểm nổi bật

  • Am hiểu thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán và tiền điện tử.
  •  Khả năng tự nghiên cứu, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt.

Kinh nghiệm

  • Gần 10 năm tham gia thị trường chứng khoán và gần 2 năm tham gia thị trường tiền điện tử.
  • Gần 10 năm phân tích, đánh giá và huy động vốn đối với các dự án trên thị trường tài chính truyền thống.