XM Vietnam Official

Social links

Giới thiệu

XM là tên giao dịch của Trading Point of Financial Instruments Limited – Một tổ chức tài chính được thành lập bởi các chuyên gia thị trường có kiến thức chuyên sâu về FX và Thị trường vốn, Trading Point là nhà cung cấp sản phẩm tài chính được công nhận và nhiều traders tin dùng. XM tạo ra một môi trường trực tuyến với đầy đủ chức năng giao dịch. Nền tảng giao dịch tiên tiến và điều kiện giao dịch linh hoạt của họ phù hợp với nhóm khách hàng toàn cầu đa dạng, thực hiện 100% các lệnh và cơ chế No-requotes là điểm đặc biệt của XM.