• 28-02-19
    Để hiểu đầy đủ Ethereum là gì, nó hoạt động như thế nào và ảnh hưởng gì đến xã hội của chúng ta, chúng ta cần biết giá trị cốt lõi của nó là gì và sự khác biệt của nó theo các cách tiếp cận tiêu chuẩn.
Bài viết xem nhiều nhất