Timing Zone ngày 27/09/2022: WTI – Điểm lý tưởng Manzukink

VNREBATES
27.09.2022, 16:47 1 phút đọc

Dầu đang form ra một cấu trúc giảm. Giá đang hồi lên với volume cạn dần liên tục xuất hiện các nến E

Hello anh em hôm nay chúng ta sẽ lên Plan để trade tiếp tục đón tin Phiên Mỹ nhé

+ Phương pháp giao dịch chính bên mình là: VSA kết hợp với Volume

+ Phân tích vào lệnh thực chiến theo 3 bước SMS: [S]tructure – [M]omentum sóng – [S]etup.

Anh em có thể xem lại Timing Zone ngày 21/09 cặp USDJPY để tham khảo thêm cách chọn vùng timing nhé

Xem thêm: Timing Zone ngày 21/09/2022

01. WTI

timingzone

WTI khung m15

[S]tructure- Cấu trúc thị trường:
H4, H1, m15 đồng pha cấu trúc giảm

[M]omentum – Động lượng:
+ Sóng tăng thoải dần ra
+ Sóng giảm dốc dần
+ Volume sóng tăng giảm xuất hiện liên tiếp nhiều nến có Vol cao nhưng spread nhỏ

-> Chờ quan sát tín hiệu bán tại vùng Supply Manzukink khi có các dấu hiệu Price Action

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật