Tin forex – USD: Ước tính GDP nền kinh tế Mỹ trong Quý IV và cả năm 2019

VNREBATES
01.02.2020, 12:25 4 phút đọc

Vào thứ 5, ngày 30.01.2020, Cục phân tích dữ liệu kinh tế thuộc bộ thương mại Hoa Kỳ đã công bố những ước tính đầu tiên liên quan đến GDP, chỉ số tiêu dùng của quý IV và năm 2019 của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Theo ước tính ban đầu được công bố bởi Cục phân tích kinh tế của bộ thương mại Hoa Kỳ ngày 30.01.2020, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế tăng với tốc độ hàng năm là 2,1% trong quý IV năm 2019 (bảng 1). Trong quý III, GDP thực tế tăng 2,1 phần trăm.

Ước tính GDP này được công bố dựa trên dữ liệu nguồn chưa hoàn chỉnh hoặc có thể được cơ quan đầu nguồn sửa đổi thêm. Ước tính chuẩn xác hơn tiếp theo cho quý IV, dựa trên dữ liệu đầy đủ hơn, sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 2 năm 2020.

Tin forex – dữ liệu GDP thực của Mỹ

Sự gia tăng GDP thực trong quý IV phản ánh những đóng góp tích cực từ chi tiêu tiêu dùng cá nhân (personal consumption expenditures – PCE), chi tiêu của chính phủ liên bang, chi tiêu của chính phủ tiểu bang và địa phương, đầu tư cố định dân cư và xuất khẩu ròng, bị bù đắp một phần bởi những khoản đóng góp tiêu cực từ đầu tư hàng tồn kho tư nhân và phi chính phủ đầu tư cố định.

Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực trong quý IV cũng tương tự như trong quý thứ ba. Trong quý IV, mức giảm trong nhập khẩu, tăng tốc chi tiêu của chính phủ và đầu tư phi chính phủ giảm nhẹ hơn đã được bù đắp bằng sự sụt giảm lớn hơn trong đầu tư hàng tồn kho tư nhân và PCE chậm lại.

GDP danh nghĩa tính theo giá trị đồng đô la hiện tại tăng 3,6%, tương đương 191,7 tỷ USD, trong quý IV lên mức 21,73 nghìn tỷ USD. Trong quý thứ ba, GDP đã tăng 3,8% , tương đương 202,3 tỷ đô la (bảng 1 và bảng 3).

Chỉ số giá mua hàng nội địa tăng 1,5% trong quý IV, so với mức tăng 1,4% trong quý 3. Chỉ số giá  chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tăng 1,6%, so với mức tăng 1,5%. Không bao gồm giá các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tăng 1,3%, so với mức tăng 2,1%.

Thu nhập cá nhân

Thu nhập cá nhân danh nghĩa tính bằng đồng đô la hiện hữu đã tăng 148,7 tỷ đô la trong quý IV, so với mức tăng 162,6 tỷ đô la trong quý thứ ba. Mức tăng nhỏ hơn phản ánh sự giảm tốc trong thu nhập của chủ sở hữu, thu nhập chuyển nhượng cá nhân hiện tại và thu nhập cổ tức cá nhân được bù đắp một phần bằng thu nhập lãi cá nhân giảm và bồi thường gia tăng.

Thu nhập khả dụng tăng 127,4 tỷ USD, tương đương 3,1%, trong quý IV, so với mức tăng 179,5 tỷ USD, tương đương 4,5%, trong quý ba. Thu nhập khả dụng thực tăng 1,5 phần trăm, so với mức tăng 2,9 phần trăm.

Tiết kiệm cá nhân là 1,29 nghìn tỷ đô la trong quý IV, so với 1,30 nghìn tỷ đô la trong quý thứ ba. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân – tiết kiệm cá nhân chia cho thu nhập khả dụng- là 7,7 phần trăm trong quý IV, so với 7,8 phần trăm trong quý thứ ba.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2019

GDP thực tăng 2,3% trong năm 2019 (từ mức hàng năm 2018 lên mức hàng năm 2019), so với mức tăng 2,9% trong năm 2018.

Mức tăng GDP thực năm 2019 phản ánh những đóng góp tích cực từ chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, đầu tư cố định phi chính thức, chi tiêu của chính phủ liên bang, chi tiêu của chính phủ tiểu bang và địa phương và đầu tư hàng tồn kho tư nhân được bù đắp một phần bởi đầu tư tiêu cực từ đầu tư cố định dân cư. Nhập khẩu tăng

Sự giảm tốc trong GDP thực năm 2019, so với năm 2018, chủ yếu phản ánh sự giảm tốc trong đầu tư cố định và chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE và sự suy giảm trong xuất khẩu, được bù đắp một phần bởi sự tăng tốc trong chi tiêu của chính phủ tiểu bang và địa phương và liên bang. Nhập khẩu tăng ít hơn trong năm 2019 so với năm 2018.

GDP danh nghĩa đã tăng 4,1%, tương đương 848,8 tỷ USD, vào năm 2019 lên mức 21,43 nghìn tỷ USD, so với mức tăng 5,4%, tương đương 1.060,8 tỷ USD vào năm 2018.

Chỉ số giá cho tổng mua hàng trong nước tăng 1,6% trong năm 2019, so với mức tăng 2,4% trong năm 2018. Chỉ số giá PCE tăng 1,4%, so với mức tăng 2,1%. Không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá PCE tăng 1,6%, so với mức tăng 1,9% (bảng 4).

Tính từ quý IV năm 2018 đến quý IV năm 2019, GDP thực tăng 2,3 phần trăm trong giai đoạn này. Mức tăng trong năm 2018 là 2,5%. Chỉ số giá tổng mua hàng trong nước, được đo từ quý IV năm 2018 đến quý IV năm 2019, tăng 1,5% trong năm 2019, giảm so với mức tăng 2,2% trong năm 2018 . Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tăng 1,5%, so với mức tăng 1,9%. Không bao gồm thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá PCE tăng 1,6%, so với mức tăng 1,9%.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo bea.gov (Bureau of Economic Analysis, U.S Department of Commerce)

 

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật