Các chức năng của thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối đơn thuần là một phần của thị trường tiền tệ. Đó là nơi ngoại tệ được mua bán mà không có một giới hạn quốc gia hay vùng địa lý nào. Bạn tự hỏi không biết chức năng của thị trường ngoại hối là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.


Có rất nhiều người mua bán trong thị trường ngoại hối, trong đó quan trọng nhất là các ngân hàng. Các ngân hàng giao dịch trong thị trường ngoại hối có các chi nhánh với số dư đáng kể ở các quốc gia khác nhau. Thông qua các chi nhánh đó, các ngân hàng cung cấp dịch vụ “Exchange Banks” có mặt trên toàn thế giới. Những người giao dịch khác trong thị trường ngoại hối là các nhà môi giới – những người giúp người có nhu cầu mua và bán ngoại tệ có thể gặp được nhau. Không giống như những ngân hàng họ là những người trung gian, không phải là người giao dịch trực tiếp.

Bạn đã hiểu cơ bản thị trường ngoại hối là gì, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các chức năng của thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối có 3 chức năng cơ bản sau:

– Chuyển đổi tài chính, sức mua từ quốc gia này sang quốc gia khác thông qua các hoá đơn thanh toán quốc tế, chuyển tiền,… (Chức năng chuyển đổi sức mua)
– Cung cấp tín dụng cho các giao dịch quốc tế (Chứng năng tín dụng)
– Cung cấp các phương thức giao dịch để làm giảm thiểu rủi ro tỷ giá (Chức năng giảm thiểu rủi ro tỷ giá)

1. Chức năng chuyển đổi sức mua

Một trong những chức năng của thị trường ngoại hối là chức năng chuyển đổi sức mua
Một trong những chức năng của thị trường ngoại hối là chức năng chuyển đổi sức mua

Đầu tiên, chức năng của thị trường ngoại hối là tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi đồng tiền này sang đồng tiền khác,… tức là chuyển đổi khả năng mua bán giữa hai nước. Sự chuyển đổi khả năng mua bán này được thực hiện thông qua hàng loạt các công cụ tín dụng như hoá đơn nước ngoài, hối phiếu ngân hàng,…

Trong việc thực hiện chức năng chuyển đổi, thị trường ngoại hối thực hiện những thanh toán quốc tế bằng cách xoá nợ theo cả hai phía cùng một lúc, tương tự như việc thanh toán trong nước.

2. Chức năng tín dụng

Cung cấp tín dụng là chức năng của thị trường ngoại hối nhằm thúc đẩy thương mại
Cung cấp tín dụng là chức năng của thị trường ngoại hối nhằm thúc đẩy thương mại

Chức năng tiếp theo của thị trường ngoại hối là cung cấp tín dụng, cả trong nước và quốc tế để thúc đẩy các hoạt động thương mại. Rõ ràng là khi các hoá đơn trao đổi nước ngoài được sử dụng trong thanh toán quốc tế, một khoản tín dụng trong khoảng 3 tháng sẽ được yêu cầu cho tới khi đến kỳ hạn thanh toán.

3. Chức năng giảm thiểu rủi ro tỷ giá

Chức năng của thị trường ngoại hối tiếp theo là chức năng ngăn ngừa rủi ro tỷ giá
Chức năng của thị trường ngoại hối tiếp theo là chức năng ngăn ngừa rủi ro tỷ giá

Trong một thị trường trao đổi tự do khi tỷ giá hối đoái (giá đồng tiền này chuyển sang đồng tiền khác) thay đổi có thể đem lại một khoản lãi hoặc lỗ cho các bên liên quan. Trong điều kiện đó nếu một lượng lớn yêu cầu hoặc nợ phải trả bằng ngoại tệ, một các nhân hoặc doanh nghiệp phải chịu rủi ro tỷ giá rất lớn.

Rủi ro hối đoái nên được giảm tránh một cách tối đa. Đối với điều này, thị trường trao đổi cung cấp các công cụ cho nợ dự kiến hay thực tế thông qua các hợp đồng kỳ hạn để trao đổi. Hợp đồng kỳ hạn thường kéo dài ba tháng là một hợp đồng mua hoặc bán đồng tiền này so với đồng tiền khác tại một thời điểm nào đó trong tương lai với giá đã được thoả thuận tại thời điểm hiện tại. Không có một khoản tiền nào được chuyển qua trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Nhưng hợp đồng có thể bỏ qua bất kì sự thay đổi nào trong tỷ giá. Đó là sự tự bảo vệ để giảm thiểu rủi ro do biến động tỷ giá.

Hoá đơn trao đổi với nước ngoài, chuyển khoản, hối phiếu ngân hàng, thư tín dụng,… là những công cụ trao đổi ngoại hối quan trọng được sử dụng trong thị trường để forex thực hiện chức năng này.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Yourarticlelibrary

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây