Thị trường vàng: Giới đầu cơ đánh cược giá lên cao hơn tuần trước

Trên thị trường vàng, vị thế đầu cơ tăng trong tuần thứ hai liên tiếp với tổng số 58.628 hợp đồng. Mức hiện tại đang là mức cao nhất kể từ ngày 10/7 khi vị thế mua ròng lúc đó là 81.434 hợp đồng


Thị trường vàng
Thị trường vàng: Vị thế của các nhà giao dịch tương lai lớn
 
Vị thế đầu cơ phi thương mại của vàng:

Theo dữ liệu mới nhất của Ủy ban các nhà giao dịch (COT) được công bố bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), các nhà đầu cơ kim loại quý lớn đã nâng vị thế ròng trên thị trường tương lai vàng của họ cao hơn trong tuần này.

Các hợp đồng tương lai phi thương mại của vàng, được giao dịch bởi các nhà đầu cơ lớn và các quỹ phòng hộ, có tổng vị thế ròng là 60.499 hợp đồng trong dữ liệu được báo cáo đến ngày 11/12, tăng 11.498 hợp đồng so với tuần trước đó với 49.001 hợp đồng.

Vị thế ròng trong tuần này là kết quả của việc giảm -3.419 hợp đồng của “vị thế bò” trong tổng số 169.600 hợp đồng kết hợp với “vị thế gấu” giảm -14.917 hợp đồng trong tổng số 109.101 hợp đồng
 

Thị trường vàng
Thị trường vàng: Các nhà giao dịch vàng tương lai lớn và giá đóng cửa
 
Vị thế đầu cơ tăng trong tuần thứ hai liên tiếp với tổng số 58.628 hợp đồng. Mức hiện tại đang là mức cao nhất kể từ ngày 10/7 khi vị thế ròng lúc đó là 81.434 hợp đồng.

Vị thế thương mại của vàng

Vị thế các nhà giao dịch thương mại, các nhà phòng ngừa rủi ro ham gia mua và bán cho mục đích kinh doanh, có tổng vị thế ròng là -77.368 hợp đồng trong tuần. Giảm -19.119 hợp đồng so với tổng số -58.249 hợp đồng được báo cáo trong tuần trước.

Vàng tương lai:

Trong cùng thời gian báo cáo hàng tuần, hợp đồng vàng tương lai  đóng cửa ở mức khoảng 1.247,20 USD tăng 0,6 USD so với mức đóng cửa trước đó là 1.246,60 USD, theo dữ liệu thị trường phi chính thức
 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investing
x Bitcoin