Vai trò của các tổ chức định chế tài chính là gì?

Hầu hết mọi người đều có những hợp đồng thỏa thuận với các định chế tài chính trong cuộc sống thường ngày. Tất cả mọi thứ từ gửi tiền, vay nợ và trao đổi tiền tệ đều phải thực hiện thông qua các định chế tài chính. Vậy định chế tài chính là gì? VnReabtes sẽ giới thiệu đến bạn một số loại định chế tài chính chủ yếu và vai trò của những tổ chức này trong hệ thống tài chính.

Hầu hết mọi người đều có những hợp đồng thỏa thuận với các định chế tài chính trong cuộc sống thường ngày. Tất cả mọi thứ từ gửi tiền, vay nợ và trao đổi tiền tệ đều phải thực hiện thông qua các định chế tài chính. Vậy định chế tài chính là gì? Dưới đây là một số loại định chế tài chính chủ yếu và vai trò của những tổ chức này trong hệ thống tài chính.

Định chế tài chính là gì?

Một định chế tài chính là một tổ chức tiến hành các giao dịch tài chính như đầu tư, cho vay và nhận tiền gửi
Một định chế tài chính là một tổ chức tiến hành các giao dịch tài chính như đầu tư, cho vay và nhận tiền gửi

Vai trò của các định chế tài chính là gì?

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại chấp nhận tiền gửi và cung cấp sự bảo mật và an toàn cho khách hàng của họ. Một phần của mục đích ban đầu của ngân hàng là cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để giữ tiền. Bằng cách giữ tiền mặt ở nhà hoặc trong ví, rủi ro là bị mất do trộm cắp hoặc do tai nạn, chưa kể đến việc bạn sẽ mất đi thu nhập đến từ lãi suất. Với ngân hàng, khách hàng không cần phải lo lắng về việc giữ số lượng tiền lớn trong tay, thay vào đó, các giao dịch có thể được thực hiện với séc, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng.

Ngân hàng thương mại cũng cho các cá nhân và tổ chức vay để mua hàng hóa hoặc để mở rộng hoạt động kinh doanh
Ngân hàng thương mại cũng cho các cá nhân và tổ chức vay để mua hàng hóa hoặc để mở rộng hoạt động kinh doanh
Nếu ngân hàng có thể cho vay tiền với lãi suất cao hơn chi phí hoạt động và lãi suất trả cho người gửi tiền, ngân hàng sẽ kiếm được tiền.Ngân hàng cũng đóng một vai trò quan trọng như một đại lí thanh toán trong một quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ thẻ ghi nợ của ngân hàng cho phép chủ thẻ trả cho hàng hóa chỉ với một lần quẹt thẻ, họ cũng cung cấp wire transfer với những định chế tài chính khác. Ngân hàng cần phải bảo đảm cho giao dịch tài chính bằng cách cho mượn danh tiếng và sự tin cậy của mình trong giao dịch; một tờ séc về cơ bản là tờ phiếu giữa 2 người nhưng nếu không có tên ngân hàng và thông tin trên tờ séc thì không có bất cứ ai có thể chấp nhận nó. Đóng vai trò là một đại lí thanh toán, ngân hàng khiến cho các giao dịch thương mại trở nên tiện lợi hơn, không cần phải vận chuyển một khối lượng tiền lớn khi mà các công ty sẽ chấp nhận séc, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng do ngân hàng cung cấp.

Ngân hàng đầu tư

Các ngân hàng đầu tư theo truyền thống không giao dịch với công chúng, tuy nhiên, một số ngân hàng đầu tư lớn như JP Morgan, Bank of America, Citigroup cũng có những ngân hàng thương mại
Các ngân hàng đầu tư theo truyền thống không giao dịch với công chúng, tuy nhiên, một số ngân hàng đầu tư lớn như JP Morgan, Bank of America, Citigroup cũng có những ngân hàng thương mại
Trong khi ngân hàng đầu tư cũng là ngân hàng nhưng hoạt động của những tổ chức này khác xa với những ngân hàng thương mại nhận tiền gửi. Một ngân hàng đầu tư là một tổ chức trung gian thực hiện các dịch vụ đa dạng cho các công ty và chính phủ một số nước. Những dịch vụ này bao gồm là trung gian giữa tổ chức phát hành cổ phiếu và các nhà đầu tư, tạo lập thị trường, tạo điều kiện sáp nhập cho các tổ chức. Họ cũng cung cấp khảo sát và tư vấn cho các các công ty. Nhìn chung, các ngân hàng đầu tư tập trung vào các cổ phiếu các công ty tư nhân, niêm yết lần đầu trên sàn chứng khoán (IPO), nhiều người biết đến.

Các công ty bảo hiểm

Một trong số những định chế tài chính là các công ty bảo hiểm, như vậy vai trò của định chế tài chính là gì?
Một trong số những định chế tài chính là các công ty bảo hiểm, như vậy vai trò của định chế tài chính là gì?
Các công ty bảo hiểm góp vốn bằng cách thu phí bảo hiểm từ một lượng đông đảo những người muốn bảo vệ họ hoặc những người thân tránh khỏi những rủi ro như hỏa hoạn, tai nạn giao thông, đau ốm, kiện tụng, khuyết tật hoặc chết. Bảo hiểm giúp cho những cá nhân và những công ty quản lí rủi ro giữ được sự giàu có. Bằng cách bảo hiểm cho một số lượng lớn người dân, các công ty bảo hiểm có thể hoạt động có lãi, đồng thời thanh toán cho các trường hợp phát sinh. Các công ty bảo hiểm sử dụng phân tích thống kê để lên kế hoạch về tổn thất của họ trên thực tế trong một số trường hợp nhất định. Họ biết rằng không phải tất cả các cá nhân tham gia bảo hiểm sẽ gặp rủi ro cùng một lúc hoặc tất cả họ đều gặp rủi ro.

Công ty môi giới

Một công ty môi giới hoạt động như một tổ chức trung gian giữa người mua và người bán để tạo điều kiện thực hiện các giao dịch chứng khoán. Các công ty môi giới được hưởng phí hoa hồng sau khi giao dịch được thực hiện thành công. Ví dụ, khi một lệnh mua cổ phiếu được thực hiện, một cá nhân sẽ trả phí giao dịch cho công ty môi giới do đã thực hiện giao dịch đó.

Một công ty môi giới có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ hoặc chỉ thực hiện giao dịch
Một công ty môi giới có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ hoặc chỉ thực hiện giao dịch
Công ty môi giới cung cấp đầy đủ các dịch vụ như lời khuyên đầu tư, quản lí danh mục và thực hiện giao dịch sẽ yêu cầu tiền hoa hồng nhiều hơn so với các công ty chỉ thực hiện giao dịch.

Các công ty đầu tư

Một công ty đầu tư là một tổ chức mà thông qua đó các cá nhân đầu tư vào một danh mục chứng khoán đa dạng, được quản lí chuyên nghiệp bằng cách góp vốn của họ với những nhà đầu tư khác. Thay vì mua một danh sách những cổ phiếu và trái phiếu cho danh mục, các nhà đầu tư mua trực tiếp cổ phiếu của một quỹ.

Định chế tài chính là gì? Một công ty đầu tư là một tổ chức định chế tài chính mà thông qua đó các cá nhân đầu tư vào một danh mục chứng khoán đa dạng
Định chế tài chính là gì? Một công ty đầu tư là một tổ chức định chế tài chính mà thông qua đó các cá nhân đầu tư vào một danh mục chứng khoán đa dạng
Có 3 loại công ty đầu tư cơ bản: quỹ tín thác, các công ty chứng chỉ danh nghĩa và các công ty đầu tư được quản lí. 3 loại công ty này có những điểm chung sau: – Một phần tiền lợi tức không được chia trong quỹ tương ứng với số cổ phiếu được nắm giữ.
– Danh mục đa dạng với số lượng lớn các công cụ chứng khoán
– Được quản lí chuyên nghiệp
– Mục tiêu đầu tư cụ thể

Quỹ tín thác

Một quỹ tín thác là một công ty được thành lập dưới một bản giao kèo hoặc hợp đồng tương tự. Nó có những đặc trưng sau:

– Được quản lí bởi một người được ủy thác
– Quỹ tín thác bán một số lượng cổ phiếu nhất định cho những người tham gia, họ sẽ nhận được một phần tỉ lệ từ lợi nhuận .
– Cổ phiếu của quỹ tín thác có thể quy đổi sang tiền mặt và đại diện cho một phần lợi nhuận trong một danh mục chứng khoán cụ thể.
– Danh mục chỉ đơn thuần được giám sát, không phải quản lí do nó có một kì hạn nhất định cho cổ phiếu của quỹ tín thác. Hay nó cách khác, không có sự quản lí danh mục mỗi ngày.

Chứng chỉ danh nghĩa

Một công ty chứng chỉ danh nghĩa phát hành chứng chỉ nợ với tỉ lệ lãi suất đã được xác định từ trước. Đặc trưng của nó bao gồm:

– Người nắm giữ chứng chỉ có thê đổi lấy khối lượng tiền mặt nhất định trong một ngày cụ thể trước ngày đáo hạn.
– Các chứng chỉ có thể mua góp định kì hoặc mua và trả tiền cùng một lần.
– Các công ty này hầu như không còn tồn tại hiện nay.

Các công ty đầu tư được quản lí

Dạng thường gặp nhất của các công ty đầu tư là các công ty đầu tư được quản lí, chủ động quản lí một danh mục chứng khoán để thực hiện mục tiêu đầu tư . Có hai loại quỹ đầu tư được quản lí: quỹ đóng và quỹ mở. Sự khác biệt giữa hai loại quỹ này là nơi mà các nhà đầu tư mua cổ phiếu của các công ty này và loại cổ phiếu mà các công ty này bán.

Công ty đầu tư “đóng” phát hành cổ phiếu một lần cho công chúng. Nó không bán những cổ phiếu mới. Khi cổ phiếu đã phát hành, một nhà đầu tư có thể mua nó trên thị trường mở và bán cũng tương tự. Giá trị thị trường của cổ phiếu quỹ đóng sẽ dựa vào lượng cung và lượng cầu, như các loại cổ phiếu khác. Thay vì bán tại mức giá trị ròng, cổ phiếu có thể được bán tại mức giá cao hơn hoặc thấp hơn.

Công ty đầu tư “mở” thường được biết đến như các quỹ tương hỗ, tiếp tục phát hành những cổ phiếu mới. Những cổ phiếu của các công ty này chỉ có thể được mua từ các công ty đầu tư và bán lại cho các công ty đầu tư.

Với những giải thích và phân loại trên đây, chúng tôi hi vọng bạn đã hiểu rõ định chế tài chính là gì và vai trò của những tổ chức này trong thệ thống tài chính.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia

 
TIỆN ÍCH KHÁC
  • Hoàn Phí tới 50% các Broker tại Việt Nam: Tại đây

  • Khóa học Cơ Bản đến nâng cao Miễn phí: Tại đây

  • Giao dịch Copy lệnh từ Top Trader Thế giới: Tại đây

  • Học hỏi phân tích Biểu đồ thực tế: Tại đây

 

BẠN CẢM THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH
Zalo

Tin tức khác

Phân tích thị trường Forex tuần 17/2- 21/2: Tuần này kiếm tiền ở cặp tiền nào?

17-02-2020

Cặp tiền chính EURUSD vừa đạt mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong gần ba năm. Nến trên biểu đồ tuần vừa rồi là khá lớn và đóng cửa ngay trên đáy, đó là dấu hiệu giảm giá. Hiện tại, cặp tiền này đang hình thành một xu hướng giảm dài hạn chậm nhưng mạnh mẽ.

Tỷ giá EUR/USD ổn định dù tăng trưởng Eurozone thấp nhất 7 năm

15-02-2020

Trong bối cảnh các báo cáo về dữ liệu kinh tế Đức không mấy lạc quan cho lắm, kéo theo sự tốc độ tăng trưởng thấp của cả khu vực Eurozone, thì cặp EUR/USD vẫn đang ổn định nhờ vào số liệu u ám ngược lại từ phía bán lẻ của Hoa Kì. Tuy nhiên, đường dài ‘bạc xanh’ vẫn có khả năng chiếm ưu thế hơn nhờ vào nhu cầu đối với tài sản an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Bộ trưởng bộ Tài chính Anh – ông Sajid Javid bất ngờ từ chức

14-02-2020

Bất ngờ thị trường tài chính và giới quan sát chính trị vương quốc Anh, ngày 13.02, ông Sajid Javid – bộ trưởng bộ tài chính Anh đã tuyên bố từ chức. Các nhà quan sát và phân tích cho rằng, hành động này dự đoán gia tăng trong chi tiêu công trong ngân sách riêng đầu tiên sau khi rời EU được công bố sắp tới vào tháng 3 của nước Anh

Cập nhật thị trường vàng: Vàng lao dốc dù cho coronavirus tiếp tục lan rộng

12-02-2020

Mặc cho sự bùng phát của virus corona đang tiếp tục lan rộng, giá vàng trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ cũng như thị trường toàn cầu đã giảm tương đối

Tin forex – Đồng đô la Mỹ mạnh lên khi nền kinh tế Mỹ kiên cường với dịch Corona

11-02-2020

Dưới những áp lực và trì trệ kinh tế do vi rút Corona gây nên, nhà đầu tư dường như đặt nhiều kì vọng vào độ bền bỉ của nền kinh tế Hoa Kỳ. Đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh ngay phiên đầu tiên của tuần giao dịch tuần này

Phân tích thị trường Forex tuần 11/2- 15/2: Giao dịch thế nào cho hiệu quả?

10-02-2020

Ở Mỹ, tuần này cũng sẽ có thông tin quan trọng được công bố bởi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ông sẽ xuất hiện vào thứ 3 và thứ 4 trước các hội nghị quốc hội về chính sách kinh tế và tiền tệ. Ngoài ra còn có số liệu bán lẻ của Hoa Kỳ cho tháng 1, mà các nhà đầu tư sẽ chú ý đến các dấu hiệu tiếp theo về sức mạnh của người tiêu dùng Mỹ.