Khóa học được đồng tài trợ bởi Broker:


CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG FOREX
Bài 1Thị trường Forex là gì? Ai tham gia trên thị trường này?
Bài 2Các thuật ngữ cơ bản trong giao dịch Forex
Bài 3Long hay Short? Các loại lệnh giao dịch và cách tính lời lỗ trong Forex
Bài 4Thế nào là Giao dịch Forex chuyên nghiệp?
Bài 5Phân tích cơ bản trong Forex là gì?
PHÂN TÍCH PRICE ACTION CƠ BẢN
Bài 6Thế nào là giao dịch bằng phương pháp Price Action (hành động giá)
Bài 7Các loại Biểu đồ cơ bản
Bài 8Các loại chiến lược trong giao dịch Forex
Bài 9Những sai lầm và “bẫy” phổ biến trong giao dịch Forex
Bài 10Phân tích kỹ thuật là gì?
Bài 11Cách lập kế hoạch giao dịch Forex
Bài 12Tâm lý trong giao dịch Forex
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH
Bài 13Hướng dẫn đặt lệnh khi giao dịch bằng phần mềm MT4
Bài 14Hướng dẫn sử dụng MT4 để giao dịch Forex đầy đủ nhất
Bài 15Cách cài đặt Thông báo biến động giá trong MT4 và MT5 (Mobile/Desktop)
Bài 16Các mẫu hình Nến Nhật trong giao dịch Forex