Khóa học được đồng tài trợ bởi Broker:


HỌC PRICE ACTION A-Z
Bài 1Triết lý nhỏ về Cuộc sống và Forex theo Price Action
Bài 2Tại sao bạn nên chọn Price Action?
Bài 3Chiến lược giao dịch theo Price Action
Bài 4Giao dịch Pice Action theo Pin Bar
Bài 5Giao dịch Price Action theo Inside Bar
Bài 6Giao dịch Price Action theo Fakey
Bài 7Giao dịch Price Action theo False Break
Bài 8Vẽ Hỗ trợ / Kháng cự chuyên nghiệp
Bài 9Chiến thuật Price Action : Sức mạnh của chỉ báo Momentum
Bài 10Cách đặt Stop Loss và Take Profit chuyên nghiệp
Bài 11Các thủ thuật vào lệnh trader nên nắm
Bài 12Khi nào nên giữ lệnh? Khi nào nên đóng?
Bài 13Chiến lược Thoát lệnh bạn nên biết
Bài 14Sự hợp lưu
Bài 15Tại sao bạn cần kế hoạch giao dịch?
Bài 16Phương pháp Đặt lệnh và quên đi
Bài 17Less is more
Bài 18Quản lý vốn Forex
Bài 19Tỷ lệ Risk/Reward - Chén thánh về Quản lý vốn trong giao dịch Forex
Bài 20Hãy giao dịch như lính bắn tỉa (Sniper) thay vì bắn súng máy
Bài 21Giao dịch theo cái ta thấy, chứ không phải cái ta nghĩ
Bài 22Nguyên tắc 80/20 trong giao dịch Forex
Bài 23Làm gì khi thị trường Forex ít dao động?
Bài 24Làm sao để có thể làm chủ được chiến lược giao dịch của bạn