USD/CHF Sentiment: Net-short lần đầu chiếm tỷ trọng lớn nhất tính từ ngày 20/9/2021

VNREBATES
15.03.2022, 16:07 2 phút đọc

Theo dữ liệu Sentiment của IG, net-short (bán ròng) cặp USD/CHF lần đầu chiếm tỷ trọng lớn nhất tính từ ngày 20/9/2021 khi cặp USD/CHF giao dịch trong vùng giá 0.93. Đây sẽ tín hiệu BULLISH mạnh cho cặp USD/CHF.

Biểu đồ vị thế giao dịch của các trader giao dịch cặp USD/CHF (nguồn dailyfx theo IG)

#Phân_tích_phục_vụ_NGHỀ_Trading

Số lượng trader bán ròng (net-short) cặp USD/CHF đã tăng 120.14% so với tuần trước

KÝ HIỆU THIÊN KIẾN GIAO DỊCH TỶ LỆ MUA RÒNG (NET LONG) (%) TỶ LỆ BÁN RÒNG (NET SHORT) (%) BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU MUA BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU BÁN BIẾN ĐỘNG VỀ IO (HỢP ĐỒNG MỞ)
USD/CHF BULLISH 49.50% 50.50% 3.81% Daily 18.15% Daily 10.58% Daily
-15.01% Weekly 120.14% Weekly 23.17% Weekly

USD/CHF: Dữ liệu thu được từ các trader nhỏ lẻ cho thấy 49.50% trader đang thực hiện mua ròng (net-long) và tỷ lệ chênh lệch giữa bán và mua đang là 1.02:1. Trên thực tế, các trader tiếp tục bán ròng (net-short) tính từ ngày 20/9/2021 khi cặp USD/CHF còn nằm ở vùng giá 0.93, và giá đã tăng 0.75% từ đó tới giờ.

Số lượng trader mua ròng đã tăng 3.81% so với ngày hôm qua và giảm 15.01% so với tuần trước, trong khi số lượng trader bán ròng tăng 18.15% so với ngày hôm qua và tăng 120.14% so với tuần trước.

Cách tiếp cận dữ liệu Sentiment thường áp dụng phương pháp đầu tư đối lập với tâm lý đám đông, và thực tế là khi các trader nhỏ lẻ đang bán ròng (net-short nhiều) thể hiện quan điểm rằng giá của cặp USD/CHF có thể tiếp tục đà tăng.

Dữ liệu sentiment của IG cũng cho thấy số lượng trader bán ròng (net-short) cặp USD/CHF lần đầu tiên chiếm tỷ trọng lớn nhất tính từ ngày 20/9/2021 khi cặp tiền này giao dịch trong vùng giá 0.93.

Số lượng các trader bán ròng tăng cao so với ngày hôm qua và cả tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý thị trường hiện tại với những thay đổi gần đây cho chúng ta một thiên kiến giao dịch đối lập là Bullish mạnh hơn đối với cặp USD/CHF.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

 

 

 

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật