AUD/USD Sentiment: Net-long lần đầu chiếm tỷ trọng lớn nhất tính từ ngày 28/02/2022

VNREBATES
10.03.2022, 13:51 2 phút đọc

Theo dữ liệu Sentiment của IG, net-long (mua ròng) cặp AUD/USD lần đầu chiếm tỷ trọng lớn nhất tính từ ngày 28/02/2022 khi cặp AUD/USD giao dịch trong vùng giá 0.73. Đây sẽ tín hiệu BEARISH mạnh cho cặp AUD/USD.

Biểu đồ vị thế giao dịch của các trader giao dịch cặp AUD/USD (Nguồn Dailyfx theo IG)

#Phân_tích_phục_vụ_NGHỀ_Trading

Số lượng trader bán ròng (net-short) cặp AUD/USD đã giảm 30.50% so với tuần trước

KÝ HIỆU THIÊN KIẾN GIAO DỊCH TỶ LỆ MUA RÒNG (NET LONG) (%) TỶ LỆ BÁN RÒNG (NET SHORT) (%) BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU MUA BIẾN ĐỘNG VỀ CHIỀU BÁN BIẾN ĐỘNG VỀ IO (HỢP ĐỒNG MỞ)
AUD/USD BEARISH 50.28% 49.72% 15.78% Daily – 15.25%Daily – 2.06% Daily
20.53% Weekly – 30.50% Weekly – 11.71% Weekly

AUD/USD: Dữ liệu thu được từ các trader nhỏ lẻ cho thấy 50.28% trader mua ròng (net-long) và tỷ lệ chênh lệch giữa mua và bán đang là 1.01:1. Trên thực tế, các nhà giao dịch tiếp tục mua ròng (net-long) tính từ ngày 28/02/2022 khi cặp AUD/USD giao dịch ở vùng giá 0.73, và giá đã tăng 0.24% từ đó tới giờ.

Số lượng trader mua ròng tăng 15.78% so với ngày hôm qua và tăng 20.53% so với tuần trước, trong khi số lượng trader bán ròng giảm 15.25% so với ngày hôm qua và giảm 30.50% so với tuần trước.

Cách tiếp cận dữ liệu Sentiment thường áp dụng phương pháp đầu tư đối lập với tâm lý đám đông, và thực tế là khi các trader nhỏ lẻ đang mua ròng (net-long nhiều) thể hiện quan điểm rằng giá của cặp AUD/USD có thể tiếp tục đà giảm.

Dữ liệu sentiment của IG cũng cho thấy số lượng trader mua ròng (net-long) cặp AUD/USD lần đầu tiên chiếm tỷ trọng lớn nhất tính từ ngày 28/02/2022 khi cặp tiền này giao dịch trong vùng giá 0.73.

Số lượng các trader mua ròng tăng cao so với ngày hôm qua và cả tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý thị trường hiện tại với những thay đổi gần đây cho chúng ta một thiên kiến giao dịch đối lập là Bearish mạnh hơn đối với cặp AUD/USD.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

 

 

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật