Khi tham gia mở tài khoản và nhận hoàn phí tại các Broker/Công ty môi giới bên dưới, VnRebates cam kết mọi điều kiện giao dịch giống như khi bạn mở trực tiếp

Quỹ giao dịch

FTMO

Website: Xem
Thành lập: 2014
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 155€
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo:
Hỗ trợ tiếng Việt:
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FTMO mới nhất năm 2022

MyForexFunds

Website: Xem
Thành lập: 2020
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 75% - Max 85%
Mức cấp vốn: 5k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 49$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 12%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ MyForexFunds mới nhất năm 2022

FundedNext

Website: Xem
Thành lập: 2022
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 6k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 49$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FundedNext mới nhất năm 2022

The Funded Trader

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 400k $
Phí tham gia: Từ 129$
Daily Drawdown: 6%
Max Drawdown: 12%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ The Funded Trader mới nhất năm 2022

TrueForexFunds

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 80%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 89€
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ TrueForexFunds mới nhất năm 2022

The5ers

Website: Xem
Thành lập: 2016
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Lên đến 100%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 250k $
Phí tham gia: Từ 165$
Daily Drawdown: 3%
Max Drawdown: 6%
Đòn bẩy tối đa: 1:30
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ The5ers mới nhất năm 2022

FundedTradingPlus

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 12.5k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 119$
Daily Drawdown: 6%
Max Drawdown: 12%
Đòn bẩy tối đa: 1:30
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FundedTradingPlus mới nhất năm 2022

LuxTradingFirm

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 75%
Mức cấp vốn: 25k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 149£
Daily Drawdown: 4%
Max Drawdown: 4%
Đòn bẩy tối đa: 1:10
Giao dịch theo tin:
Demo:
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ LuxTradingFirm mới nhất năm 2022

E8 Funding

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 80%
Mức cấp vốn: 25k $ đến 250k $
Phí tham gia: Từ 228$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 8%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ E8 Funding năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ E8 Funding mới nhất năm 2022

BluFX

Website: Xem
Thành lập: 2016
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 50%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 100k $
Phí tham gia: Từ 99$
Daily Drawdown: 10%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: Tùy
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ BluFX năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ BluFX mới nhất năm 2022

TopTier Trader

TopTier Trader

Mở tài khoản

Mã giảm 15%, hoàn phí 120%
Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Lên đến 90%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 300k $
Phí tham gia: Từ 130$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo:
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ TopTier Trader năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ TopTier Trader mới nhất năm 2022

Finotive Funding

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Lên đến 95%
Mức cấp vốn: 2.5k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 50$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:400
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ Finotive Funding năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ Finotive Funding mới nhất năm 2022

FTUK

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 80%
Mức cấp vốn: 14k $ đến 90k $
Phí tham gia: Từ 119£
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 5%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ FTUK năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FTUK mới nhất năm 2022

Surge Trader

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 75% - Max 90%
Mức cấp vốn: 25k $ đến 1M $
Phí tham gia: Từ 250$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 6%
Đòn bẩy tối đa: 1:20
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ Surge Trader mới nhất năm 2022

Fidelcrest

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 90%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 1M $
Phí tham gia: Từ 99$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Kinh nghiệm pass và trade quỹ Fidelcrest mới nhất năm 2022

Audacity Capital

Website: Xem
Thành lập: 2014
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 50% - Max 80%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 240k $
Phí tham gia: Từ 129$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ Audacity Capital năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ Audacity Capital mới nhất năm 2022

T4T Capital

Website: Xem
Thành lập: 2022
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 80% - Max 100%
Mức cấp vốn: 25k $ đến 100k $
Phí tham gia: Từ 125$
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 5%
Đòn bẩy tối đa: 1:10
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ T4T Capital năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ T4T Capital mới nhất năm 2022

FundYourFX

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: 50% - Max 70%
Mức cấp vốn: 6k $ đến 30k $
Phí tham gia: Từ £147
Daily Drawdown: 5%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ FundYourFX năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ FundYourFX mới nhất năm 2022

Blue Guardian

Blue Guardian

Mở tài khoản

Mã giảm 50% tài khoản 10k
Mã giảm 7.5%, hoàn phí 120%
Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 85%
Mức cấp vốn: 10k $ đến 200k $
Phí tham gia: Từ 97$
Daily Drawdown: 4%
Max Drawdown: 10%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ Blue Guardian năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ Blue Guardian mới nhất năm 2022

Earn2Trade

Website: Xem
Thành lập: 2021
Tỉ lệ lợi nhuận trader: Cố định 80%
Mức cấp vốn: 25k $ đến 50k $
Phí tham gia: Từ 150$
Daily Drawdown: 2.2%
Max Drawdown: 6%
Đòn bẩy tối đa: 1:100
Giao dịch theo tin:
Demo: Không
Hỗ trợ tiếng Việt: Không
Đánh giá (review) Quỹ Earn2Trade năm 2023
Kinh nghiệm pass và trade quỹ Earn2Trade mới nhất năm 2022