HomeBanner

Forex Story

Sàn giao dịch Forex có hoàn phí

» Xem tất cả
Quản lí bởi FCA, CySEC
Đòn bẩy: 1:2000
Hoàn phí ~ 3.2 $/lot
Quản lí bởi ASIC, CySEC
Đòn bẩy: 1:500
Hoàn phí 0.16 pips/lot
Quản lí bởi FCA, CySEC
Đòn bẩy: 1:500
Hoàn phí 16% spread
Quản lí bởi ASIC, CySEC
Đòn bẩy: 1:888
Hoàn phí ~ 4.8 $/lot
Quản lí bởi FCA, CySEC
Đòn bẩy: 1:500
Hoàn phí ~ 10 $/lot
Note

Quỹ giao dịch

» Xem tất cả
Tỉ lệ lợi nhuận 80% - Max 90%
Draw down: 10%
Tỉ lệ lợi nhuận 75% - Max 85%
Draw down: 12%
Tỉ lệ lợi nhuận 80% - Max 90%
Draw down: 10%
Tỉ lệ lợi nhuận 80% - Max 90%
Draw down: 12%
Tỉ lệ lợi nhuận Cố định 75%
Draw down: 4%
Note

Review - Hướng dẫn Broker

» Xem tất cả

Thông báo - Bonus broker

» Xem tất cả

Nền tảng và Nâng cao VSA

» Xem tất cả
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Nền tảng và Nâng cao Supply - Demand

» Xem tất cả
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8